Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs Rektora na najlepszą pracę dyplomową jest organizowany w Akademii Pedagogiki Specjalnej od 2012 roku. Kapituła Konkursu co roku przyznaje I, II i III nagrodę pracom dyplomowym w kategorii prac licencjackich i w kategorii prac magisterskich. Prace dyplomowe pisane przez studentów kierunku socjologia często znajdują uznanie członków Kapituły a ich autorki/autorzy zostają laureatami Konkursu.    

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2012

Iwona Janik za pracę licencjacką pt. „Motywacje nadawania imion”.

Promotorka: dr Marta Cobel-Tokarska

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2013

Dominika Bęben za pracę magisterską pt. „Twórczość w polsko-łemkowskim zespole muzycznym X a rekonstrukcja obrazu przeszłości łemkowskiej grupy etnicznej”.

Promotorka: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

Anna Pokrzywa za pracę magisterską pt. „Sąsiedzi w wielkim mieście. Socjologiczna analiza nowych inicjatyw lokalnych w Warszawie”.

Promotorka: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2014

Aleksandra Górska za pracę magisterską pt. „My o sobie, inni o nas – socjologiczna analiza wizerunków Polaków w dowcipach”.

Promotorka: dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek

Katarzyna Tomaszewska za pracę licencjacką pt. „Polscy Amisze. O poszukiwaniu tożsamości przez rodzinę Martinów”.

Promotorka: dr Zuzanna Bogumił

Natalia Stępień za pracę licencjacką pt. „Bycie matką. Porównanie macierzyństwa w dwu pokoleniach – przed i po transformacji ustrojowej w Warszawie”.

Promotorka: dr Joanna Zalewska

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2015

Magda Prokopczuk za pracę magisterską pt. „Kultura czy natura? O osmologicznych konsekwencjach strategii dezodoryzacji”.

Promotorka: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2016

Wojciech Kacprzak za pracę magisterską: „ Rozumienie terminów „lewica” i „prawica” w skrajnych środowiskach politycznych”.

Promotorka: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

Justyna Tufalska za pracę licencjacką pt. „ Od obyczaju do mody – przemiany wesel łowickich”.

Promotorka:  dr Joanna Zalewska

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2017

W 2017 roku nie została zgłoszona do Konkursu żadna praca dyplomowa napisana przez studentów kierunku socjologia.

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2018

Marcin Grudzień za pracę magisterską pt. „Mężczyźni w poszukiwaniu tożsamości. Analiza męskich ruchów społecznych”.

Promotorka: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Paulina Filipiak za pracę licencjacką pt. „Żeglarstwo na Mazurach – subkultura czy sposób spędzania wolnego czasu?”.

Promotorka: dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik

Karolina Szczechowska za pracę licencjacką pt. „Kontrowersje technologiczne w społeczeństwie ryzyka. Na przykładzie stowarzyszenia STOP NOP”.

Promotorka: dr Iwona Zielińska

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2019

W 2019 roku nie została zgłoszona do Konkursu żadna praca dyplomowa napisana przez studentów kierunku socjologia.

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 2020

Wyróżnienie w konkursie otrzymała Pani Weronika Kot za pracę pt.: „Kobieta – matka, czyli o przemianach życia codziennego ostatnich 60 lat”.