Edukacja zdalna

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/21 wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej. Kształcenie  przebiegać będzie  w  czasie  rzeczywistym  zgodnie  z  planem  zajęć  oraz  z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe,  z  wykorzystaniem  programu  Microsoft Teams. Poniżej zamieszczamy przydatne linki instruktażowe do obsługi MS Teams.

 

Jak obsługiwać kamerę? Jak obsługiwać kamerę (w tym rozmycie tła) i mikrofon (w tym szybkie włączanie/wyłączanie)?

Jak stworzyć zadania w MS Teams?

Jak ustawić uprawnienia dla spotkań online?

Jak udostępniać ekran, aplikacje i dźwięki z komputera?

Jak przekazać kontrolę nad swoim ekranem komuś innemu?

Jak korzystać z WIRTUALNEJ TABLICY (w OneNote)?

Więcej przydatnych informacji znajduje się na stronie: