mgr Bożena Foder

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Teorii i Historii Sztuki

E-mail: bfoder@aps.edu.pl

Kariera artystyczna

 • PWSSP
 • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wydział Projektowania Plastycznego
 • Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Filozofii.

Warsztaty artystyczno-szkoleniowe z zakresu arteterapii, metodyki oraz edukacji plastycznej, międzynarodowe seminaria pedagogiczno-szkoleniowe, staże w szkołach specjalnych.

Zainteresowania artystyczne

Filozofia sztuki, sztuka awangardowa, sztuka społeczna.

Najważniejsze publikacje

 • Umiejętności odbioru i interpretacji obrazu – dzieła sztuki przez  studentów APS, [w:] Limont W. (red.), Dylematy edukacji artystycznej, t.1 Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. Kraków, Oficyna Wydawnicza  IMPULS (2005)
 • Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii, [w:] "Szkoła Specjalna", 2006, nr 4  - współautorstwo
 • Twórczy dialog w programach kształcenia plastycznego studentów APS, [w:] Dąbrowa E., Jankowska D. (red.), Pedagogika dialogu. Warszawa, Wydawnictwo APS (2009) - współautorstwo
 • Twórcze spotkania osób niepełnosprawnych – prezentacja warsztatów plastycznych, Barwny dialog – warsztat malarski, [w:] Sochal B. (red.) Arteterapia drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych. Warszawa, FUNDACJA WSPÓLŃA DROGA – UNITED WAY POLSKA (2008) - współautorstwo
 • Problemy cywilizacyjne i ekologiczne w programach kształcenia plastycznego studentów APS, [w:] Ciążela H.,Dziarnowska, Tyburski W. Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym, Warszawa, Wydawnictwo APS (2010) - współautorstwo

Najważniejsze dokonania artystyczne                                                                            

 • Third International Printmaking Juried Exhibit. Prints for Peace, Monterrey, NL Mexico (2010)
 • III Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, Creative for Human Rights (2010)
 • wystawa pokonkursowa, Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży; Polska/Niemcy, No Manipulation (2010)
 • Festiwal Foto Biennale, Ballarat, Australia (2011)
 • Międzynarodowa wystawa sztuki, Kair, Egipt - Gmach Opery, aukcja dzieł na rzecz pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej Syrii. Organizatorzy: The Free Association of Syrian Expats E.S.-Germany, OW ZPAP, (2012/2013)

Współpraca międzynarodowa

 • „Education through Art. – 5th European Congress InSEA”, Warszawa, Zamek Królewski; Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę (InSEA), Uniwersytet Warszawski, ASP – Warszawa, Zamek Królewski, pod auspicjami MKiS, Warszawa (2000)
 • Uczestnictwo w cyklu warsztatów twórczych Metamorfoza – Warsztaty arteterapii / Warsztat pedagogiki przeżycia; Międzynarodowa Letnia Akademia Umiejętności Twórczych, organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, (1999-2002)
 • Seminarium z zakresu organizacji edukacji w szkołach specjalnych i aktualnych tendencji w metodyce pracy z młodzieżą niepełnosprawną w Danii i Szwecji. Organizator: Unia Europejskich Federalistów/ Centrum Rozwoju i Pomocy, Helsingor/ Dania, Sztokholm/Szwecja (2005)
 • Współorganizacja projektu plastycznego - opracowanie scenografii i rekwizytów do gier. Euro Integration Games – międzynarodowe spotkania osób niepełnosprawnych: Tydzień Integracji Europejskiej - Gry bez Granic, Warszawa, (2009).

Pełnione funkcje

 • International Society for Education trough Art Polski Komitet InSEA - czlonek zw.
 • Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Warszawie - czlonek zw.

Hobby i zainteresowania pozaartystyczne

Sztuka, literatura, muzyka.