Kwiatkowska-Zwolan Agnieszka

Stanowisko: profesor uczelni

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Katedra Grafiki i Rzeźby

E-mail: azwolan@aps.edu.pl

Kariera artystyczna

 • doktor sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina artystyczna: malarstwo, Wydział Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2004 r.)
 • magister sztuki w zakresie malarstwa, Wydział Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych
  w Warszawie (1998 r.)

Zainteresowania artystyczne

 • grafika warsztatowa, malarstwo
 • terapia przez sztukę – tworzenie programów warsztatowych dla pracowni terapeutycznych
  z wykorzystaniem mitów greckich, pomoce dydaktyczne w kształceniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, techniki graficzne w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
  w stopniu lekkim
 • pedagogika – aspekty mitologii greckiej wspomagające proces edukacyjny przyszłego pedagoga, ekologia w szkolnej pracowni plastycznej.

Najważniejsze dokonania artystyczne

Wystawy indywidualne

 • Cztery pory roku – Akademia Muzyczna, Warszawa, 1998 r.
 • Grafika – Agnieszka Kwiatkowska – Galeria Prezydencka, Warszawa, 1998 r.
 • Zwierzyniec – Dom Pokazowy, Konstancin – Jeziorna, 2000 r.
 • Dookoła – Biblioteka Uniwersytecka UW, Warszawa, 2001 r.
 • Minotaur w labiryncie współczesności – Galeria Aula, ASP, Warszawa, 2004 r.
 • Gaj Akademosa – Galeria APS, Warszawa, 2005 r.
 • Metamorfozy – Galeria Strug, Zakopane, 2007 r.
 • Grafiki – Galeria C, Ciechanów, 2008r.

Projekty artystyczne

 • Program społeczny Nikifory realizowany przez Fundację Wspólna Droga – United Way Polska, 2007-2012 r.
 • Program społeczny finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowany przez Poradnię Profilaktyki Środowiskowej MARATON, 2012 – 2013 r.
 • Projekt artystyczny Taniec w malarstwie, realizowany przez Fundację Sztuki Tańca, 2014 r.

Współpraca międzynarodowa

 • Uczestnictwo i współorganizacja międzynarodowych wystaw prezentujących sylwetki współczesnych grafików warszawskich:
  • L’ art polonais contemporain – Clermont – Ferrand, Francja, 2001 r.
  • L’ art polonais contemporain – Francja, Włochy, 2003 r.
 •  Uczestnictwo w Międzynarodowej Letniej Akademii Umiejętności Twórczych:
  • „Metamorfoza – warsztat arteterapii”, 2001 r.
  • „Metamorfoza – warsztat pedagogiki przeżycia”, 2002 r.
 • Uczestnictwo w organizacji Euro Integration Games – międzynarodowych spotkań osób niepełnosprawnych: Tydzień Integracji Europejskiej - Gry bez Granic, 2009 r.

Pełnione ważne funkcje

 • Uczestnictwo w International Society for Education trough Art, Polski Komitet
 • Członek Komisji Konkursowej OSPAR (Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczych, wychowawczych i poprawczych), 2006 – 2009 r.
 • Członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu Świat Nikiforów, 2009 r.

Hobby i zainteresowania pozaartystyczne

Teatr plastyczny, teatr dziecięcy, maska i lalka teatralna.