dr Magdalena Durda-Dmitruk

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: Kurator Galerii APS

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Teorii i Historii Sztuki

E-mail: mdurda@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki, Instytut Sztuki PAN (2013)
 • magister historii sztuki, Wydział Nauk Humanistycznych KUL w Lublinie (1996)

Zainteresowania naukowe

 • historia sztuki współczesnej
 • historia fotografii i sztuki mediów
 • obszary sztuki współczesnej, krytyka artystyczna
 • rynek współczesnej sztuki i fotografii, zarządzanie sztuką
 • działania kuratorskie

Kurator sztuki

 • kurator „Galerii APS” (od 2014)
 • kurator galerii „Salon Sztuki 49” w Warszawie (2006-2009)
 • koordynator Międzynarodowego Seminarium Sztuki Mediów w Warszawie (2006)
 • kurator Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej (2005-2011)
 • kurator Warszawskiego Biennale Sztuki Mediów (2005, 2007, 2010)
 • kierownik Biura Wystaw ZPAP w Warszawie (2000-2006)

Najważniejsze publikacje

Autorka tekstów do kilkudziesięciu katalogów wystaw sztuki współczesnej, festiwali fotografii i sztuki mediów; redaktor tekstów z historii sztuki i krytyki artystycznej.

Teksty w wydawnictwach zwartych i ciągłych (wybór):

 • Malarskie portrety miasta. 2. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, „Artluk“, 2016, nr 1, s. 62-64
 • Kobiece metamorfozy międzywojnia w polskiej fotografii kreacyjnej lat 20. i 30. XX w., Warszawa 2013, s. 5-23
 • Neoromantycy sztuki  lat 80. Cz. 1: Andrzej Kalina, „Artluk”, 2014, nr 3-4, s. 28-31
 • Neoromantycy sztuki  lat 80. Cz. 2: Jerzy Kalina, „Artluk”, 2014, nr 3-4, s. 32-39
 • Nokturny Antoniego Anatola Węcławskiego (1891-1985), „Dagerotyp”, 2013, nr 23, s. 31-54
 • Zmysłowa cielesność w polskim piktorializmie międzywojnia, „mediaart”, 2012, nr 3
 • Modern Polish Photography, [w:] A Youth Medium II. Symposium and workshops. Conference Papers, Bratislava (2012)
 • Cicha melancholia, „mediaart”, 2010, nr 2
 • Polska fotografia artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Zofia Chomętowska, Antoni Anatol Węcławski i prace z jego kolekcji: Jana Bułhaka,Mariana Dederki, Bolesława Gardulskiego, Klemensa Składanka, [w:] Entre tradition et modernite, Warszawa 2010
 • Weneckie kreacje, „Art&Business”, 2009, nr 7-9

Współpraca międzynarodowa

 • współpraca zagraniczna z kuratorami sztuki, artystami, instytucjami kultury, wyższymi uczelniami artystycznymi i fotograficznymi, m.in.:

SF MoMA, NY MoMA, Canisius College w Buffalo (USA); Modern Tate Gallery, Londyn (Wlk. Brytania); Instytut Twórczej Fotografii w Opawie, FAMU w Pradze (Czechy); MOME (Węgry); VUVU i Środkowoeuropejski Dom Fotografii w Bratysławie (Słowacja); ASP Halle, galeria V8 Kolonia (Niemcy); Fotokina 2010, Fundacja Lubliniana (Francja); FORMA w Mediolanie (Włochy)

 • kurator i koordynator polskiej prezentacji podczas Paris Photo2010 w Paryżu
 • staż doktorancki w Canisius College, Buffalo, stan NY, USA (2009)
 • uczestnictwo w International Visitor Leadership Program w USA: Nowy Jork, Chicago, Filadelfia, San Francisco (2006)
 • koordynator projektów „Warszawskiej Kampanii Artystycznej” – prezentacji polskiej sztuki współczesnej za granicą:
  • Warszawa w Sofii (2006)
  • Warszawa w Berlinie (2006)
  • Warszawa w Ułan Bator, Ułan Bator w Warszawie (2005)
  • Warszawa w Kijowie (2005)
  • Warszawa w Wilnie, Wilno w Warszawie (2004)
 • absolwentka Mastere Specialise Europeen en Management des Entreprises Culturelles (Europejskich Studiów Podyplomowych z Zarządzania Instytucjami Kultury), Francja (1999)

Pełnione ważne funkcje

 • członek redakcji pism naukowych i artystycznych: „Arluk”, „Cocaine”, „mediaart”
  • zastępca redaktora naczelnego czasopisma artystycznego „mediaart”(2006-2010)
 • członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział Warszawski
 • członek Stowarzyszenia „Kampania Artystyczna”
 • członek Stowarzyszenia Alumni (USA)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • sztuka i fotografia
 • witraże
 • ogrodnictwo
 • podróże, narty, pływanie