dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS

Stanowisko: profesor uczelni

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Katedra Grafiki i Rzeźby

E-mail: mzychowicz@aps.edu.pl

Strona internetowa: Maciej Zychowicz

Kariera artystyczna

 • doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej „sztuki piękne”, Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (2011)
 • doktor sztuki w dyscyplinie: rzeźba, Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (2005)
 • magister sztuki w dyscyplinie: rzeźba (dyplom z wyróżnieniem) Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (1981)

Zainteresowania artystyczne

 • rzeźba, rysunek, medalierstwo, design, projektowanie wnętrz
 • rzeźba w przestrzeniach publicznych (szczególnie na styku z architekturą)
 • projektowanie integralne
 • teoria symbolu (szczególniej w ujęciu P. Tillicha i H.G. Gadamera)

Najważniejsze dokonania artystyczne

 • 16 wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, Niemczech, Kanadzie i Anglii, udział w 28 wystawach zbiorowych
 • rzeźba i panneau malarskie oraz mensa ołtarzowa w kaplicy przy kościele p.w. św. Szczepana w Krakowie, 1984-1985
 • rzeźby: Królowa Jadwiga, Ukrzyżowanie, Droga Krzyżowa oraz elementy wystroju wnętrza w kościele p.w. św. Jadwigi w Krakowie, 1987-1990
 • aranżacja rzeźbiarska prezbiterium kościoła p.w. Św. Bernarda z Clervauix w Sopocie (I nagroda w konkursie), 1991
 • projekt Medalu Św. Jerzego, przyznawanego przez Tygodnik Powszechny, 1993
 • pomnik Mathaeusa Langa w Eggenburgu (Austria), 1993
 • aranżacja rzeźbiarsko-malarska i design wnętrza kościoła p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu (wraz z prof. Adamem Brinckenem – malarstwo), 1994-1999
 • pomnik Jana Pawła II w Jean Paul International Cultural Center w Waszyngtonie, 2004
 • aranżacja rzeźbiarsko – malarska oraz projekty sprzętów w prezbiterium kościoła w Centrum Seminaryjnym Księży Zmartwychwstańców w Krakowie (z prof. Adamem Brinckenem - malarstwo) 2005-2006
 • Prezbiterium i Droga Krzyżowa w kościele p.w. św. Urbana w Kobiernicach (koło Kęt); aranżacja architektoniczna oraz rzeźbiarsko–malarska (z prof. Adamem Brinckenem), 2006–2013

Projekty artystyczno-badawcze

 • Dom rytuał życia – kierownik projektu artystyczno-badawczego i redaktor katalogu
 • Dalecy – bliscy – współautor koncepcji projektu artystyczno-badawczego, udział w realizacji
 • Okruchy Atlantydy – kapliczki Warmii – współautor koncepcji projektu artystyczno-badawczego, udział w realizacji

Współpraca międzynarodowa

 • współorganizator europejskiego kongresu SIAC ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Chrześcijan) w Krakowie 1993, obejmującego sesję naukową i wystawy w szeregu znaczących galerii krakowskich

 Pełnione ważne funkcje

 • dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (od 2013 r.)
 • wiceprezes Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków (1990 - 1996)
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
 • członek Rady Artystycznej Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
 • członek Rady Programowej Galerii Krypta u Pijarów w Krakowie

Hobby i zainteresowania pozaartystyczne

 • literatura, teatr, muzyka, taniec, podróże