dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: Kierownik Zakładu Działań Wizualnych i Arteterapii

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Działań Wizualnych i Arteterapii

e-mail: plaskota@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Studia podyplomowe Arteterapia, Instytut Ericksonowski, Łódź 2007
 • doktor nauk humanistycznych, specjalność: psychologia twórczości, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin (2002)
 • Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa (1997)
 • magister wychowania plastycznego, specjalność: rzeźba, Instytut Wychowania Artystycznego Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin (1989)

Zainteresowania naukowe

 • arteterapia w edukacji i medycynie
 • wymiar terapeutyczny sztuk wizualnych
 • psychologia twórczości – proces twórczy w terapii przez sztukę

Najważniejsze publikacje

Autorka i współautor ok. 60 prac naukowych z zakresu arteterapii, sztuki, twórczości osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 6 monografii.

 • Kompowska-Marek R., Chmielnicka-Plaskota A., Zielińska A., Arteterapia w psychiatrii – tożsamość indywidualna a tożsamość grupowa. Art therapy in psychiatry – individual identity versus group identity. Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny. Review of Clinical Neuropsychiatry,. 2021.
 • Chmielnicka-Plaskota A., Łoza B. (red.) Arteterapia tom IV: Arteterapia indywidualna. Difin 2020.
 • Chmielnicka-Plaskota A., Florczykiewicz J., Nowe media w arteterapii. Szkoła Specjalna. 1/2020,s.54-66.
 • Dylewska Z., Kąkol O., Kompowska-Marek R., Chmielnicka-Plaskota A., Arteterapia jako wsparcie procesu leczenia schizofrenii paranoidalnej – studium przypadku. Art therapy as support for the treatment of paranoid schizophrenia – case study. Przegląd Kliniczny. Review of Clinical Neuropsychiatry, VOL. 11 (NR 3-4)/2019., s.55-60.
 • Kompowska-Marek R., Chmielnicka-Plaskota A., Czy arteterapia może wspomagać proces leczenia zaburzeń depresyjnych? – studium przypadku. Can artetherapy support the process of treating depressive disorders? -case study. Przegląd Kliniczny 2018. VOL. 10, numer 2-3, s.49-53.
 • Chmielnicka-Plaskota A, Arteterapia − samorealizacja i samopoznanie w psychiatrii (w) Sztuka w terapii, terapia w sztuce. Teoretyczne i praktyczne aspekty autoterapii przez sztukę, (red.) Robert Bartel, Wydawnictwo Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2017, s. 18-31.
 • Chmielnicka-Plaskota A., Kompowska- Marek R., Wielki Kosmiczny Restrygator jako symbol Absolutu w pracach Danuty Urbanowicz, (W): Między religią a seksualnością. Dynamika spotkań arteterapeutycznych., (red.) G. Borowik, B.Stano, Kraków 2018, s.87-93.
 • Arteterapia: Projekty. T.3, (red.) B. Łoza, Chmielnicka-Plaskota A, Difin, Warszawa 2016. Arteterapia: Praktyka, T 2, (red) A.Chmielnicka-Plaskota, B.Łoza, (Wyd.2), Difin, Warszawa 2014.
 • Arteterapia: Teoria, T1, (red) B.Łoza, A.Chmielnicka-Plaskota, (Wyd.2), Difin, Warszawa 2014

 

Projekty badawcze

 • kierownik projektu Efektywność arteterapii w rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, APS (2013-14)
 • kierownik projektu Rysunek dziecka badania porównawcze Polska-USA. Wskazania do arteterapii, APS (2013-14)
 • główny wykonawca projektu Od działalności artystycznej do rehabilitacji własnych kompetencji, MSCZ, WUM, SA PTP, program wdrożony w MSCZ (2010-12)
 • kierownik projektu Semantyczno-formalna analiza wytworu plastycznego dziecka o lekkim stopniu upośledzenia umysłowego w wieku od 11 do 14 lat - badania porównawcze, APS (2011)
 • kierownik projektu Metoda projektu jako nowa jakość w arteterapii, APS (2010)
 • kierownik projektu Analiza pojęcia drzewo jako formy myślenia dywergencyjnego u dzieci w wieku od 8 do 11 lat o lekkim stopniu upośledzenia umysłowego, APS (2007-2009)

Wystawy

Kurator wystaw terapeutycznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (Galeria Owalna)

Redaktor czasopisma terapeutycznego Alejkami Tworkowskimi

Współpraca międzynarodowa

 • Boston University, Department of Psychology, USA (1998-1999)
 • Kentucky University, Lexington Department of Special Education and Rehabilitation Counseling, USA (1999-2000)
 • City University of Hongkong, School of Creative Media (2009)
 • University of Western Sydney (2012)
 • Australian and New Zealand Association of Art Therapists (2012-2023)
 • School of Psychology University of Roehampton (2016-2023)

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • Kierownik projektu Edukacja-Sztuka-Integracja, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (2008)
 • Kierownik projektu Terapia Kreatywna. Magazyn Sztuk III Wieku, Wydział Kultury Dzielnicy Warszawa-Ochota (2008)
 • Kierownik projektu Galeria Owalna –Profilaktyka Zdrowia Psychicznego, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof . J. Mazurkiewicza (2013-2023)

Pełnione ważne funkcje

 • Kierownik Zakładu Działań Wizualnych i Arteterapii w jednostce Zakład Działań Wizualnych i Arteterapii w APS
 • Kierownik studiów podyplomowych Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
 • Opiekun Koła Naukowego Arteterapii IEA
 • Członek Komisji Etyki Badań Naukowych APS
 • Przewodnicząca Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Konsultant, członek komisji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla osób niepełnosprawnych, PFRON
 • Konsultant, członek Komisji Warszawskiego i Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci, Wydział Kultury Dzielnicy Ochota, Warszawa
 • Konsultant, członek komisji Ogólnopolskiego Konkursu dla Osób Niepełnosprawnych, Fundacja “Wspólna Droga”

Nagrody

 • Nagroda Dydaktyczna Zespołowa III stopnia, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za redakcję i współautorstwo III tomu monografii pt. Arteterapia, seria wydawnicza 2014-2016.
 • Nagroda Zespołowa I stopnia, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej, za działalność organizacyjną w2022.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • szachy, jazda konna, taniec klasyczny