Chmielnicka-Plaskota Aleksandra

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: Kierownik Zakładu Działań Wizualnych i Arteterapii

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Działań Wizualnych i Arteterapii

E-mail: plaskota@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych, specjalność: psychologia twórczości,
  Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS (2002)
 • magister wychowania plastycznego, specjalność: rzeźba,
  Instytut Wychowania Artystycznego UMCS (1989)

Zainteresowania naukowe

 • arteterapia w edukacji i medycynie
 • wymiar terapeutyczny sztuk wizualnych
 • psychologia twórczości – proces twórczy w terapii przez sztukę

Najważniejsze publikacje

Autorka i współautor ok. 40 prac naukowych z zakresu arteterapii, sztuki, twórczości osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 5 monografii.

 • Arteterapia: teoria (red) B. Łoza, A. Chmielnicka-Plaskota, Tom I, Difin, Warszawa 2014.
 • Arteterapia: praktyka (red) A. Chmielnicka-Plaskota, B. Łoza, Tom II, Dyfin, Warszawa 2014.
 • Rysunek dziecka. Badania porównawcze Polska-USA. Wskazania do arteterapii, Dyfin 2014.
 • A. Chmielnicka-Plaskota, B. Łoza, P. Bednarski, A. Zielińska, Arteterapia w przestrzeni depresji,
  [w:] "Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny", 2013, vol. 5, nr 2.
 • Arteterapia w praktyce pedagogicznej, [w:] Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i terapeutycznych,
  (red.) E. Józefowski, J. Florczykiewicz, UAM, Poznań 2013.
 • Arteterapia – leczenie poprzez wartości, "Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny", 2011, vol 3, nr 3.
 • Metoda projektu w edukacji i arteterapii, APS, Warszawa 2010.
 • Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii, (red.), APS, Warszawa 2010.

Projekty badawcze

 • kierownik projektu Efektywność arteterapii w rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, APS (2013-14)
 • kierownik projektu Rysunek dziecka badania porównawcze Polska-USA. Wskazania do arteterapii, APS (2013-14)
 • główny wykonawca projektu Od działalności artystycznej do rehabilitacji własnych kompetencji, MSCZ, WUM, SA PTP, program wdrożony w MSCZ (2010-12)
 • kierownik projektu Semantyczno-formalna analiza wytworu plastycznego dziecka o lekkim stopniu upośledzenia umysłowego w wieku od 11 do 14 lat - badania porównawcze, APS (2011)
 • kierownik projektu Metoda projektu jako nowa jakość w arteterapii, APS (2010)
 • kierownik projektu Analiza pojęcia drzewo jako formy myślenia dywergencyjnego u dzieci w wieku od 8 do 11 lat o lekkim stopniu upośledzenia umysłowego, APS (2007-2009)

 Współpraca międzynarodowa

 • Boston University, Department of Psychology, USA (1998-1999)
 • Kentucky University, Lexington Department of Special Education and Rehabilitation Counseling, USA (1999-2000)
 • City University of Hongkong, School of Creative Media (2009)
 • University of Western Sydney (2012)
 • Australian and New Zealand Association of Art Therapists (2012)

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • kierownik projektu Edukacja-Sztuka-Integracja, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (2008)
 • kierownik projektu Terapia Kreatywna. Magazyn Sztuk III Wieku, Wydział Kultury Dzielnicy Warszawa-Ochota (2008)

Pełnione ważne funkcje

 • przewodnicząca Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2013)
 • wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Tworek Amici di Tworki (2014)
 • konsultant, członek komisji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla osób niepełnosprawnych, PFRON
 • konsultant, członek Komisji Warszawskiego i Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci, Wydział Kultury Dzielnicy Ochota, Warszawa
 • konsultant, członek komisji Ogólnopolskiego Konkursu dla Osób Niepełnosprawnych, Fundacja “Wspólna Droga”

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • szachy, jazda konna, taniec klasyczny