Informacje o Galerii APS

Akademicka Galeria APS służy prezentacji sztuki współczesnej. W jej przestrzeni eksponowane są prace polskich i zagranicznych artystów różnych generacji, reprezentantów różnorodnych dyscyplin artystycznych (malarstwo, grafika, rzeźba, multimedia, fotografia).

Galeria pokazuje zarówno twórczość znanych profesorów rodzimej uczelni bądź współpracujących z Instytutem Edukacji Artystycznej APS pedagogów uczelni o profilu artystycznym i edukacyjnym, jak i osiągnięcia wybijających się studentów i dyplomantów. Organizowane są zarówno przedsięwzięcia festiwalowe, wystawy zbiorowe i indywidualne artystów związanych ze środowiskiem akademickim oraz pokazy muzealne, przybliżające zagadnienie sztuki współczesnej w szerszym, historycznym kontekście.

Galeria APS służy współpracy zagranicznej, ogólnopolskiej, międzyuczelnianej jak i lokalnej. W jej przestrzeni odbywają się także warsztaty i spotkania z artystami, profesorami, naukowcami różnych dyscyplin, art-edukatorami, studentami, czy lokalną społecznością.

W Galerii APS prezentowali swoje pracy znani artyści XX-XXI w. m.in.: Wojciech Fangor, Jolanta Owidzka, Stanisław Trzeszczkowski, Olga Wolniak, Marek Sobczak, Rudolf Schäfer, Tomas Lewandowski, Aleksandra Simińska, Ewa Miazek, Agnieszka Sandomierz, Joanna Stasiak, Maria Kiesner, Stefan Paruch, Wiesław Bieńkuński i in.

W latach 2008-2013 kuratorem galeria APS był prof. dr hab. Stanisław Trzeszczkowski. Gościnnie, w ramach cyklu Otwarte pracownie wystawom kuratorowała dr Magdalena Janota-Bzowska.
Od 2014 roku kuratorką galerii APS jest dr Magdalena Durda-Dmitruk.

 


 WYSTAWY GALERII APS