Wykład otwarty dr hab. Błażeja Kmieciaka, prof. APS

Aktualizacja: 02-04-2024

Zapraszamy na wykład otwarty realizowany w Szkole Doktorskiej APS.

Zapraszamy na wykład otwarty realizowany w Szkole Doktorskiej APS w roku akademickim 2023/2024. Nasze zaproszenie przyjął dr hab. Błażej Kmieciak, prof. APS, który wygłosi wykład pt. "Etyczne i prawne dylematy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży".

 

Dr hab. Błażej Kmieciak, prof. APS: profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych, dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był też członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Główne obszary badawcze dr hab. Błażeja Kmieciaka, prof. APS to zdrowie psychicznego, społeczno-prawne aspekty niepełnosprawności, socjologia prawa i prawa człowieka, psychoedukacja, ochrona praw dziecka oraz pacjenta, socjologia medycyny i bioetyka. 

 

Termin wykładu: 09 kwietnia 2024 r., godz. 10.00, (Aula 4061, budynek D)

Kliknij, aby obejrzeć film zapraszający na wykład >>

Spotkanie otworzy nasz doktorant mgr Sebastian Smoleń

 


ZAPRASZAMY

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 25-03-2024