I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Szkole Doktorskiej APS

Aktualizacja: 04-10-2023

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Proces badawczy w naukach społecznych. Współczesne wyzwania i perspektywy” organizowana przez Szkołę Doktorską Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się w dniach 6 – 7 października 2023 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie.

Najbardziej interesujące zjawiska społeczne są na ogół trudno dostępne dla badacza, który sprostać musi wielu wyzwaniom i sytuacjom trudnym na każdym z etapów prowadzenia badań. Rozwiązywanie dylematów i pokonywanie tych wyzwań służą jednak nabyciu wiedzy i doświadczenia niezbędnych do skutecznej obrony rozprawy doktorskiej i dalszej pracy naukowo-badawczej.

Do udziału w konferencji zapraszamy więc młodych naukowców, doktorantów/ki, ale i osoby, które dopiero planują swoją karierę naukową. Zachęcamy do prezentacji wyników swoich badań, przedyskutowania tez oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami badawczymi. Mamy nadzieję na stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, dyskusji naukowej oraz wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie współczesnych wyzwań i perspektyw w zakresie prowadzenia badań w naukach społecznych, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

 

Konferencja została zaplanowana na dwa dni:


 • I dzień: wykłady plenarne, zgłoszone referaty i sesja posterowa
 • II dzień: warsztaty dla uczestników
  1. "Proces badawczy od pomysłu do jego realizacji" - dr Aleksandra Gajda
  2. "Jakościowa orientacja badawcza – nieobiektywna poprawność wiedzy" - dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS
  3. "Aplikowanie o naukowe granty zewnętrzne" - dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS

 

Komunikat o konferencji: kliknij i pobierz plik

Informacje o warsztatach: kliknij i pobierz plik

Program konferencji: kliknij i pobierz plik


Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (czynnego lub biernego) przyjmujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji: kliknij i przejdź do strony konferencji 

*Zgłaszany abstrakt wystąpienia powinien liczyć 150-200 słów


 

Kalendarium


 • 5.07.2023 Rozpoczęcie rejestracji uczestników
 • 5.09.2023 Ostateczny termin przesłania zgłoszenia (czynnego lub biernego)
 • 15.09.2023 Informacja o przyjęciu wystąpienia przez komitet (uczestnicy czynni)
 • 25.09.2023 Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN dla uczestników czynnych, 200 PLN dla uczestników biernych i 100 PLN dla studentów (czynnych i biernych).

 

Komitet Naukowy Konferencji


 • dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS, Kierowniczka Szkoły Doktorskiej
 • dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS, Dyrektorka Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji APS
 • dr hab. Danuta Uryga, prof. APS, Dyrektorka Instytutu Pedagogiki APS
 • dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS, Zakład Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii APS
 • dr hab. Anna Zajenkowska, prof. ucz., Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • dr Aleksandra Gajda, Zakład Psychopedagogiki Kreatywności, Instytut Pedagogiki APS
 • dr Piotr Toczyski, Zakład Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii APS

 

Komitet Organizacyjny Konferencji


 • mgr Kamil Jaros
 • mgr Anna Zuchora
 • mgr Anna Olechowska
 • mgr Katarzyna Błachnio
 • mgr Anna Klik
 • mgr Sebastian Smoleń
 • mgr Anna Zarazińska
 • mgr Emilia Palankiewicz-Mitrut
 • mgr Agnieszka Potocka
 • mgr Weronika Molińska
 • mgr Dominika Saad
 • mgr Izabela Zębrowska

 

Partnerzy:

 

 

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 30-06-2023