Życzenia dla Wspólnoty Akademickiej

Aktualizacja: 27-09-2021

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego napływają życzenia... Serdecznie za wszystkie dziękujemy i przekazujemy je Społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

"Co to znaczy być Wspólnotą, co to znaczy być razem i wzajemnie się wspierać, tego szczególnie mocno doświadczyliśmy w minionym roku akademickim, gdy stanęliśmy przed wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa. Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim Państwu za to, że polskie uczelnie zdały znakomicie ten niespodziewany i tak trudny egzamin. Błyskawicznie przestawili się Państwo na inny tryb nauczania i pracy. Odbywały się ćwiczenia, wykłady i sesje. Trwały badania naukowe. A co najważniejsze, wszystko było podporządkowane trosce o każdego z członków Wspólnoty".

Zapraszamy do wysłuchania życzeń z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 skierowanych do całej Wspólnoty Akademickiej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pana Wojciecha Murdzka:

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda:

"Chcę dzisiaj życzyć Państwu kreatywności, śmiałości i wielu sukcesów w mierzeniu się wyzwaniami naszych czasów. Niech polskie uczelnie wyższe będą miejscami, gdzie młodzi ludzie zdobywają doskonałą edukację, a jednocześnie formują się do służby dla dobra wspólnego. Niech badacze poprzez swoje dokonania naukowe umacniają własny autorytet w społeczeństwie i stają się wzorem dla kolejnych roczników studentów. Studentom składam życzenia udanego roku, wytrwałości i satysfakcji z wybranej drogi. Wszystkim Państwu życzę niewyczerpanej pasji poznawania prawdy i umiejętności łączenia jej z pragmatycznym wykorzystaniem osiągnięć naukowych. Vivat Academia, vivant Professores!"

Przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na inaugurację roku akademickiego 2020-2021 >>

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik:

„Dziś rozpoczyna się kolejny rok akademicki, lecz pandemia wciąż nie pozwala na powrót do normalności. Jestem jednak przekonany, że znakomicie wykwalifikowani, kreatywni i zaangażowani wykładowcy, jak również ambitni i pilni studenci tak znanej i cenionej jak Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dołożą wszelkich starań, by ten rok był mimo wszystko inspirujący i udany, pozwolił na realizację ciekawych przedsięwzięć oraz wpłynął na umacnianie się pozycji szkoły na akademickiej mapie Mazowsza i Polski.

 Władzom i pracownikom Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej życzę sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz organizacji ważnych dla środowiska uczelni wydarzeń. Młodzieży zaś składam życzenia powodzenia w nauce, pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań, a także wielu nowych doświadczeń i radości z przynależności do akademickiej wspólnoty."

 Życzenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego >>

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg

"Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki jest znakomita okazją, by na ręce Waszej Magnificencji przekazać gratulację wraz ze słowami najwyższego uznania wszystkim pracownikom naukowo0dydaktycznym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce - za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia pedagogów

Niech nowy rok akademicki 2020/2021 umożliwi realizację planów i zamierzeń, a także wieńczy sukcesem podjęte wcześniej działania.

Młodzież studencką proszę o przyjęcie życzeń jak najlepszych wyników w zgłębianiu wiedzy, a w przyszłości pomyślanej realizacji misji, jakiej podjęli się Państwo, wybierając tak wymagającą i odpowiedzialną drogę zawodową"

Życzenia od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >>

 

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz:

„Całej społeczności Uczelni życzę dalszych osiągnięć i sukcesów oraz twórczego rozwijania naukowych zainteresowań. Niech kolejny rok będzie powodem do dumy i wielkiej satysfakcji. Vivat Academia!”

Życzenia od Prezesa Zarządu PFRON >>

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki

"Niech ten rok, choć jeszcze przeżywany w cieniu epidemii COVID-19, będzie nie tylko pracowity, ale też bogaty w nowe badania, odkrycia, doświadczenia i nowatorskie pomysły w służbie nauce i drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu w najtrudniejszej sytuacji."

Życzenia od Dyrektora NCBiR >>

 

 

ŻYCZENIA DLA SPOŁECZNOŚCI APS

 • Przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy - inauguracja roku akademickiego 2020-2021 >>>
 • List przewodni do przesłania Prezydenta RP Andrzeja Dudy >>>
 • Życzenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego  >>>
 • Życzenia od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >>>
 • Życzenia od Prezesa Zarządu PFRON  >>>
 • Życzenia od Dyrektora NCBiR  >>>
 • Życzenia od Rektor Politechniki Koszalińskiej  >>>
 • Życzenia od Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie >>>
 • Życzenia od Prezydenta Konwentu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka >>>
 • Życzenia od Koordynator Parlamentu Europejskiego ds. Praw Dziecka >>>
 • Życzenia od Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie >>>
 • Życzenia od Burmistrza Dzielnicy Ochoty m.st. Warszawy >>>
 • Życzenia od Komendantki-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie >>>
 • Życzenia od Prezesa Rady Ministrów >>>
 • Życzenia od Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach >>>
 • Życzenia od Senator RP prof. Alicji Chybickiej >>>
 • Życzenia od Wojewody Mazowieckiego >>>
 • Życzenia od prof. dr. hab. Jacka Semaniaka >>>
 • Życzenia od Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego >>>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 30-09-2020