Zarządzenie Rektora

Aktualizacja: 16-11-2023

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą systemu poczty elektronicznej Akademii.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora APS nr 239/2021 z dnia 22.09.2021 roku system poczty elektronicznej (SPE) jest jedyną służbową przyjętą przez APS drogą komunikacji z pracownikami, studentami, doktorantami, zewnętrznymi podmiotami oraz innymi osobami powiązanymi z APS. Każdy użytkownik jest zobowiązany regularnie odczytywać wiadomości oficjalnie kierowane na jego konto.

Komunikacja służbowa z prywatnych adresów nie będzie obsługiwana przez administrację APS.

Informowanie społeczności akademickiej APS za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych na ich konta w SPE stanowi jeden z przyjętych przez władze Akademii trybów ogłaszania aktów wewnętrznych, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy członkowie społeczności akademickiej.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 16-11-2023