XXVI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Aktualizacja: 15-09-2023

26 września odbędzie się XXVI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych: Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu.

Konferencja będzie okazją do:

 • wymiany doświadczeń i refleksji o  kierunkowości dydaktyki wobec problemu globalnej degradacji środowiska przyrodniczego
 • weryfikacji treści programowych, które wskazują efekty kształcenia z zakresu przeciwdziałaniu antropopresji
 • ukazania doświadczeń działań prozdrowotnych i proekologicznych w ujęciu celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030.                                                       

Uczestnicy:

pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele akademiccy, dydaktycy przedmiotów przyrodniczych,  nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ścisłych wszystkich poziomów kształcenia, doradcy i konsultanci metodyczni, edukatorzy, doktoranci, studenci.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny –zapraszamy również decydentów, aktywistów, popularyzatorów nauki.

Tematyka:

Współczesne życie wzbogacone w technologie i przesyt wszelkich udogodnień w życiu, doprowadziło do zniewolenia człowieka. Społeczeństwo, dzięki mnogości sposobów prowadzenia wygodnego życia, coraz rzadziej poddaje refleksji swoje działania, które pogłębiają skalę antropopresji. 

Zgodnie z treścią Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r., kraje członkowskie ONZ powinny osiągnąć 17 celów, aby przyczynić  się do powstrzymania: kryzysu klimatycznego, zagłady istot żywych, eskalacji chorób. Ponadto wszystkim ukazać zasadność partnerstwa w osiąganiu celów. Już dziś widzimy, że jest to niemożliwe a jednak zadaniem pedagogów, przywódców edukacyjnych i nauczycieli jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju z myślą o przyszłych pokoleniach.

Przedmioty przyrodnicze są kanwą niezbędną do kształtowania kierunku odpowiednich działań w ochronie przyrody i zdrowia człowieka. Wyzbycie się incydentalnego charakteru edukacji, zwalczanie prokrastynacji decydentów oraz ukazanie wiedzy w sposób inkluzyjny dla szerokiej społeczności lokalnej, może zagwarantować globalny zwrot w kierunku podnoszenia poziomu jakości ochrony środowiska i zdrowia człowieka. Edukacja demokratyczna w połączeniu z kształceniem globalnym może wspomagać odpowiedzialność wśród obywateli. Tym samym stajemy w obliczu nowych wyzwań dla edukacji zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zachęcamy, aby spotkanie stało się fundamentem do dyskusji o mnogości zagrożeń, form naprawy oraz strategii kształcenia przez całe życie, w następujących sekcjach tematycznych:

Sekcje tematyczne:

 • Problematyka konsumpcjonizmu i jej wpływ na stan przyrody i zdrowia człowieka.
 • Egzekwowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej i nieformalnej.
 • Tożsamość i autorytet człowieka i jego wpływ na zanikanie lokalności w obliczu globalizacji.
 • Problem edukacji klimatycznej a zachowanie ekosystemu.
 • Sposoby zwalczania prokrastynacji decydentów w edukacji.
 • Animatorzy edukacji dla zrównoważonego rozwoju w działaniach społeczności lokalnych.
 • Inkluzyjne oraz incydentalne działania edukacyjne celem wyzwolenia człowieka z kryzysu ekologicznego.
 • Obojętność ludzi wobec zagrożeń i szanse refleksyjno-filozoficzno-etyczne w postrzeganiu ekologii.
 • Interdyscyplinarność zmian społecznych w ochronie przyrody i zdrowia człowieka.
 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w metodologii badań naukowych.

Jesteśmy otwarci na szerokie rozumienie problematyki i podjęcie nowych tematów przez Uczestników Konferencji. Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji.

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółowym programem konferencji >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 15-09-2023