XX Międzynarodowy Kongres Socjologii w Melbourne

Aktualizacja: 10-07-2023

Na przełomie czerwca i lipca odbył się XX Międzynarodowy Kongres Socjologii w Melbourne, w którym udział wzięły dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS oraz mgr Joanna Pawłowska.

Kongres jest ważnym, cyklicznym wydarzeniem naukowym, w którym udział biorą badacze z obszaru nauk społecznych z całego świata.dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS podczas wystąpienia w Melbourne

W tym roku wyniki badań zaprezentowało ponad 5000 badaczy. Księga abstraktów, pomimo rygorystycznej selekcji zgłoszonych wystąpień liczy prawie 1000 stron objętości: kliknij, aby otworzyć abstrakty >>.

Akademię reprezentowały:

  • dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS, która zorganizowała i poprowadziła sesje Sieci Badawczej Język i Społeczeństwo, a także przedstawiła referaty poświęcone badaniom partycypacyjnym młodzieży;
  • mgr Joanna Pawłowska - Doktorantka Szkoły Doktorskiej APS oraz Przewodnicząca Koła Młodych Naukowców PTP - przedstawiła jakościową część badań do rozprawy doktorskiej poświęconych tradycjom związanym z nazwiskami kobiet, po zawarciu związków małżeńskich.

Ponadto, prof. Odrowąż-Coates została jednogłośnie ponownie wybrana na członkinię zarządu RC25 ISA, kontynuuje też służbę w roli redaktor naczelnej pisma Language, Discourse & Society (2239-4192). 

Serdecznie gratulujemy. 

mgr Joanna Pawłowska i dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 10-07-2023