XVIII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna

Aktualizacja: 27-11-2023

Zapraszamy do udziału w konferencji online poświęconej pamięci Profesor Haliny Mierzejewskiej pt.: „Wyzwania w logopedii – procesy diagnozowania i terapii” 2-3 grudnia 2023.

Zgłoszenie biernego udziału w konferencji >>

Program konferencji >>

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Członek honorowy Sekcji Logopedycznej TKJ,
 • dr Danuta Emiluta-Rozya, Kierownik Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Rozwoju Człowieka i Edukacji APS; Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ,
 • dr hab. Olga Jauer-Niworowska, Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW,
 • dr hab. Sławomir Śniatkowski, prof. APS, Członek Sekcji Logopedycznej TKJ

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • UW: dr Joanna Zawadka
 • APS: dr Izabela Więcek-Poborczyk, dr Dorota Lipiec, dr Agnieszka Jedlińska, dr Justyna Żulewska-Wrzosek, dr Agnieszka Jarzyńska-Bućko, dr Katarzyna Ita Bieńkowska, mgr Agata Mężyk, mgr Gabriela Lorens, mgr Łukasz Kowalczyk, mgr Kamil Jaros

Opłata konferencyjna* dla uczestników biernych wniesiona do 30.09.2023 wynosi 250 PLN,
100 PLN dla studentów, opłata wniesiona od 01.10.2023 do 27.11.2023 wynosi 300 PLN, a 150 PLN dla studentów.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są zaproszeni goście, członkowie Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego oraz członkowie Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka.

Termin:

 • 2-3 grudnia 2023 roku w formie zdalnej
 • 02.12.2023 (sobota) – sesja w języku polskim
 • 03.12.2023 (niedziela) – sesja w języku angielskim

Organizatorzy:

 • Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

Osoba do kontaktu: dr Danuta Emiluta-Rozya, emiluta@aps.edu.pl

Konferencja-ogłoszenie >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 20-11-2023