XVI edycja Szkoły Letniej UNESCO

Aktualizacja: 13-09-2023

Współorganizatorami rozpoczętej dziś Szkoły Letniej UNESCO są Instytut Studiów Politycznych PAN oraz patroni Konferencji: Polski Komitet ds. UNESCO i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W tym roku, dzięki wsparciu projektu Empathy* (tj. empatia), uczestnicy pochylają się nad tematyką dyskryminacji i wykluczenia pod hasłem: Badając inkluzję społeczną, dyskursy polityczne, politykę i edukację [w oryginale: Researching Social Inclusion, Political Discourse, Policy, and Education].

Kliknij, aby zapoznać się z programem szkoły letniej i biogramami uczestników >>

Prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates** stwierdza w przemówieniu otwierającym Szkołę Letnią Katedry UNESCO, że: „Międzynarodowe Szkoły Letnie Katedry UNESCO zainicjował w 2006 roku śp. Prof. dr hab. Adam Frączek. Od tej pory corocznie zapraszamy badaczy i badaczki z całego świata, promując inkluzję społeczną ponad podziałami i granicami. W tym roku, by wymienić tylko kilka przykładów, gościmy naukowców z USA, Kanady, Irlandii, Nigerii, Ugandy, Pakistanu, Indii, Ukrainy, Kazachstanu, Chin, Republiki Południowej Afryki, Niemiec czy Turcji…”
“Szkoła Letnia służy intensyfikacji współpracy naukowej oraz wsparciu młodszych badaczy, a tematyka poświęcona jest inkluzji i zapobieganiu dyskryminacji”, dodaje.

W pierwszym dniu Szkoły Letniej otwarto wystawę pt. Słowo jest pretekstem, autorstwa Anny Ludwickiej i Barbary Janiny Sochal. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Studiów Politycznych PAN: Prof. Ireneusz Sadowski i Dr Magdalena Lemańczyk.

Trwałymi wynikami Letniej Szkoły UNESCO są między innymi publikacje serii Katedry UNESCO dostępne w wolnym dostępie na stronie Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.

*Projekt Empathy dot. działań antydyskryminacyjnych i jest współfinansowany ze środków Unii Eurpejskiej w ramach grantu: EMPATHY: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland, EU funded project: 101049389 CERV-2021-EQUAL.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o projekcie >>
Kliknij, aby poznać zadania APS w projekcie >> 

** Prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates zarządza Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej od 2018 roku i zorganizowała dotychczas 5 szkół letnich tworząc sieć badawczą uczestników szkół letnich: UNESCO Janusz Korczak Chair Fellowship Network.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 12-09-2023