XLIV Sympozjum Naukowe

Aktualizacja: 09-11-2023

W dniach 8-9 listopada trwa XLIV Sympozjum Naukowe "W drodze do skutecznego wspierania w niezależnym życiu – dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną" w Teatrze Kamienica.

W sympozjum udział biorą pracownicy Akademii:

  • JM Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS - Przewodnicząca Polskiego Zespołu do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną
  • dr hab. Diana Aksamit, prof. APS - moderator podczas Sesji II: Jestem ojcem/matką
  • dr Monika Zima-Parjaszewska - Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  • dr Radosław Piotrowicz - Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Sympozjum zostało odbywa się pod honorowym patronatem Akademii. 


JM Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS została Przewodnicząca Polskiego Zespołu do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną.

Serdecznie gratulujemy!

 

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji o sympozjum >>

Patroni:

  • PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • Teatr Kamienica

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 09-11-2023