XIX edycja Konkursu „Otwarte Drzwi”

Aktualizacja: 08-09-2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie ,,Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Celem Konkursu jest:

zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Informacje organizacyjne:

 • Termin składania prac
  do 20 września 2023 r. do godz. 23:59
 • Miejsce składania prac
  Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac
w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

 • I nagroda w wysokości 7 000 zł,
 • II nagroda w wysokości 5 000 zł,
 • III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

 • I nagroda w wysokości 13 000 zł,
 • II nagroda w wysokości 11 000 zł,
 • III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/
oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl

Zapraszamy do udziału.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 08-09-2023