XII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską)

Aktualizacja: 01-02-2023

Ruszyła XII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej obronionej w roku akademickim 2021/2022. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac do Konkursu.

Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione na kierunkach:

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
  • pedagogika;
  • pedagogika specjalna;
  • praca socjalna;
  • psychologia;
  • socjologia;
  • interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka;
  • interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością.

Prace Konkursowe zgłaszane są w dwóch kategoriach:

  • prac licencjackich,
  • prac magisterskich.

Prace Konkursowe przekazane decyzją Dyrektora Instytutu, składa pracownik sekretariatu Instytutu w kopercie z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową" w sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia do 3.03.2023 r.

Zarządzenie nr 438/2023

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 27-01-2023