Wybory do Rady Doskonałości Naukowej (RDN)

Aktualizacja: 01-09-2023

Uprzejmie informujemy, że Senat APS pozytywnie zaopiniował kandydatury pracowników naukowych Akademii na członków RDN drugiej kadencji.

Na rekomendowanej liście znalazło się 3 naukowców:


 • prof. dr hab. Joanna Głodkowska (dyscyplina pedagogika);
 • dr hab. Łukasz Baka, prof. APS (dyscyplina psychologia);
 • prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski (dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).

* Uchwała nr 594/2023 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej - plik do pobrania >>

 

Głosowanie:


Zgodnie z art. 233 ust. 6. Ustawy uprawnione do głosowania są osoby:

 • posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
 • reprezentujące dyscyplinę, którą reprezentuje kandydat.

Głosowanie odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny System Wyborczy RDN (nauka.gov.pl)

Termin głosowania: od 1 września 2023 do 30 września 2023

 

Krok 1:


 • Weryfikacja danych oraz zgłoszenie wniosku o weryfikację danych System Wyborczy RDN (nauka.gov.pl)
 • W przypadku, gdy Państwa dane nie znajdują się na liście prosimy o zgłoszenie wniosku o wypełnienie danych System Wyborczy RDN (nauka.gov.pl)
 • Weryfikacja danych oraz zgłoszenia wniosku lub dopisanie do listy wyborców dostępne będą
  do 31 lipca 2023 r.
 • Do 14 sierpnia 2023 r., komisja wyborcza RDN sporządzi listę osób uprawnionych do głosowania, uwzględniając weryfikację danych przez wyborców.

 

Krok II:


Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, dla których w systemie wyborczym będą dostępne następujące informacje:

 • reprezentowana dziedzina i dyscyplina,
 • aktualny adres e-mail.

 

Instrukcja dla uprawnionych do głosowania:


Kliknij, aby pobrać instrukcję >>

 

Osoba do kontaktu z APS uprawniona do obsługi wyborów RDN:


Katarzyna Błachnio
Kierownik Biura ds. Obsługi Procedur Awansowych
tel. 22 589 36 00, wew. 3211
e-mail: kblachnio@aps.edu.pl

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 11-07-2023