Współpraca z Uniwersytetem Kijowskim im. Borysa Grinczenki

Aktualizacja: 21-05-2024

W ramach współpracy z Uniwersytetem Kijowskim im. Borysa Grinczenki mury Akademii odwiedzili uczestnicy kursu Edukacja integracyjna i włączająca.

Kurs obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz hospitacje o rozległej tematyce nauczania dzieci oraz młodzieży o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Realizacja 3-miesięcznego kursu obejmuje weekednowe spotkania naukowe z wykładowcami i specjalistami Akademii oraz 10-dniowy pobyt w Polsce. Jest to pierwsza edycja kursu Instytutu Pedagogiki Specjalnej pod kierownictwem dr Pauliny Zalewskiej. Uczestnikami kursu są wykładowcy, absolwenci i studenci Uniwersytetu z Kijowa, którym życzymy satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy oraz miłego pobytu w Polsce.

Dziękujemy Dyrekcji oraz Nauczycielom Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 236 oraz Integracyjnego Przedszkola nr 127 w Warszawie, za możliwość hospitacji zajęć i poznania praktycznego wymiaru edukacji integracyjnej i włączającej.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 21-05-2024