"Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego"

Aktualizacja: 03-07-2023

W dniach 14-15 czerwca odbył się V Ogólnopolski Konwent pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego", w którym udział wzięła Dr Ewa Odachowska-Rogalska.

Podczas tego wydarzenia dr Ewa Odachowska-Rogalska, Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, została uhonorowana odznaczeniem za zasługi na rzecz bezpieczeństwa. Pani Doktor od lat jest zaangażowana w pomoc psychologiczną ofiarom wypadków drogowych, a także pracuje z dziećmi i dorosłymi borykającymi się z traumą powypadkową.  

Podczas Konwentu goście mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, pozwalającymi ratować ludzkie życie, ale również wysłuchać wykładów specjalistów podejmujących tematykę prewencji w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Dyskusja koncentrowała się na szukaniu pomysłów oraz wypracowywaniu procesu pozwalającego na minimalizowanie problemów związanych z wysoką ilością wypadków drogowych oraz przeciwdziałania wysokiej liczbie osób poszkodowanych w takich zdarzeniach.

Kliknij, aby obejrzeć krótką relację z wydarzenia >>

zdjęcie przedstawiające dr Ewę Odachowską-Rogalską odbierającą nagrodę podczas V Ogólnopolskiego Konwentu

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 03-07-2023