Współpraca Akademii ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego

Aktualizacja: 18-04-2024

Z radością i dumą informujemy, że dnia 11 kwietnia 2024 r. miało miejsce podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy Akademii ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego.

Porozumienie zostało podpisane przez Rektora Akademii dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS oraz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukułę.

Szanownych Gości w progach naszej Uczelni przywitała Pani Rektor Prof. Barbara Marcinkowska oraz dr hab. Jacek Gralewski, prof. APS, którzy w swoich inspirujących wystąpieniach nawiązali do historycznych przykładów znaczenia wojska w rozwoju psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych.

W trakcie spotkania, zaproszeni goście, zgromadzeni przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej oraz studenci Akademii mieli przyjemność wysłuchać niezwykle inspirującego wykładu Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. dr inż. Karola Dymanowskiego pt. "Walka kognitywna - cel, istota, szanse i wyzwania". Sesja pytań po zakończeniu wykładu udowodniła, że Prelegent poruszył nie tylko umysły, ale także serca wszystkich uczestników spotkania.

W sposób szczególny doceniamy obecność Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukuły, który swoją wiedzą, charyzmą i przekazem wzbogacił to wyjątkowe wydarzenie. Będziemy z dumą wspominać te chwile i już planujemy wspólne działania ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego.

Podpisanie listu intencyjnego stanowi podstawę do podejmowania wzajemnych inicjatyw oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. Formalizuje również dotychczasową współpracę między obydwiema instytucjami w zakresie wspierania kreatywności i innowacyjności Wojska Polskiego, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatniego roku. W działania te byli zaangażowani pracownicy Zakładu Psychopedagogiki Kreatywności APS oraz członkowie grupy Awangarda, to jest grupy zadaniowej ds. kreatywności jaka funkcjonuje w strukturach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 18-04-2024