VIII edycja Konkursu o nagrodę prof. E. Tarkowskiej

Aktualizacja: 22-04-2024

Instytut Filozofii i Socjologii APS, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają do udziału w VIII Edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.

Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2022 lub 2023 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Nagrodzona zostanie praca o szczególnym znaczeniu dla kształtowania w Polsce debaty naukowej i publicznej o ubóstwie i wykluczeniu społecznym, wyróżniająca się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” - zgodnie z podejściem wyłożonym w książce pod red. Elżbiety Tarkowskiej pt. “Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce”.

Informacje dotyczące zgłaszania prac do Konkursu:

Przed zgłoszeniem pracy do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem VIII Edycji Konkursu. Pracę konkursową wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl do dnia 20 września 2024 r. do godz. 23:59:59.

Formularz załącznika do Regulaminu należy wypełnić w zależności od:

Termin ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród:

Laureat/ka Konkursu zostanie wyłoniony/a przez Kapitułę VIII Edycji Konkursu powołaną przez Organizatorów Konkursu. Wręczenie nagrody odbędzie się w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, przypadającego 17 października.


Obsługę Konkursu zapewnia Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które realizuje procedurę konkursową, koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać, pisząc na adres e-mail: konkurstarkowskiej@pts.org.pl

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 22-04-2024