Uwaga: wydłużony termin rekrutacji na studia 2 stopnia

Aktualizacja: 17-07-2023

Szanowni Kandydaci! I tura rejestracji na studia 2 stopnia zostaje wydłużona do 18 września do godziny 23:59.

Z uwagi na liczne prośby z Państwa strony I tura rejestracji na studia II stopnia zostaje wydłużona do 18 września do godziny 23:59.

Przybliżony harmonogram działań rekrutacyjnych przedstawia się następująco:

1. Koniec wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 19.09.2023 r.

Pobranie przez system IRK ostatnich opłat rekrutacyjnych:

21.09.2023 r. – Jeżeli w dniu 20.09.2023 o godz. 10.00 na koncie nie ma zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej w IRK, prosimy wysłać dowód jej dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl.

UWAGA! Na dowody opłat czekamy do godziny 13.00 w dniu 20.09.2023

2. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego przez komisję rekrutacyjną na indywidualnych kontach kandydatów w IRK nastąpi w dniu 21.09.2023 godz. 19:00

3. Przyjmowanie dokumentów cyfrowych

Przyjmowanie dokumentów cyfrowych od Kandydatów zakwalifikowanych na studia przez aplikację do zdalnego składania dokumentów w dniach 22-23.09.2023 r.

UWAGA: Do złożenia kompletu cyfrowego niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego

4. Potwierdzenie zgodności dokumentów z oryginałem

Potwierdzenie zgodności z oryginałem dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacyjnym: 25-26.09.2023 r.

UWAGA! Jeżeli przez formularz został przesłany komplet z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie (dyplom wraz z suplementem), który został notarialnie potwierdzony wówczas Kandydat nie musi dostarczać dokumentów papierowych osobiście.

Kliknij, aby przejść do IRK >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 13-07-2023