Uroczyste Posiedzenie Senatu APS

Aktualizacja: 04-01-2023

14 grudnia 2022 r. zapraszamy na uroczyste zakończenie Jubileuszu 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Roku Marii Grzegorzewskiej.
 • Podsumowanie Roku 2022
  Wieńczącym Jubileusz 100-lecia i Rok Marii Grzegorzewskiej wydarzeniem będzie uroczyste posiedzenie Senatu, które odbędzie się 14 grudnia 2022 r., o godz. 10.30, w Auli im. Janusza Korczaka.
  zaproszenie
  Mamy zaszczyt poinformować, że podczas tego wydarzenia wyróżnieniem ECCE HOMO uhonorowana zostanie Pani Wanda Traczyk-Stawska, która w swojej działalności prezentuje wartości zgodne z Misją Akademii.
  Laureat ECCE HOMO to Osoba odważna, wrażliwa oraz posiadająca cechy twórczego profesjonalisty, która dba zarówno o swój własny rozwój, ale przede wszystkim troszczy się o wszechstronny rozwój osób i środowisk.

  W trakcie uroczystości wręczone zostaną promocje doktorskie i habilitacyjne oraz odznaczenia państwowe – Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Medal KEN.

  Wykład pt. „Autonomiczne i odpowiedzialne: uczelnie, jakich potrzebujemy” wygłosi prof. dr hab. Marcin Pałys, a zwieńczeniem obchodów będzie minirecital polskiego muzyka, kompozytora i wokalisty Tadeusza Woźniaka.

  W dniu 15 grudnia w murach Akademii odbędzie się również Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA, pt. „Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich”, poświęcona humanistycznym, ponadczasowym ideom Patronki Uczelni, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Profesor Marii Grzegorzewskiej, organizowana przez Instytut Pedagogiki Specjalnej APS.
  Otwarcie konferencji nastąpi 15 grudnia 2022r., o godz. 9.00.

Mijający rok, szczególnie ważny dla całej społeczności Akademii, to okazja do podsumowań i wielu wspomnień, takich jak:

 • Uroczyste posiedzenie Senatu
  25 maja 2022 roku w murach Akademii odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z udziałem wielu znamienitych Gości, m.in. przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, władz Uczelni z całego kraju, przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych, reprezentantów organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych i innych instytucji zaprzyjaźnionych z APS.

  Szczególnym momentem było nadanie siostrze Małgorzacie Chmielewskiej tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Siostra Chmielewska została uhonorowana tym zaszczytnym tytułem za swoją wieloletnią pracę oraz zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych - doświadczających ubóstwa, kryzysu bezdomności, osób z niepełnosprawnościami. Jej aktywność jest przykładem dla naszych studentów i nauczycieli.

- Człowiek jest wartością. Niepełnosprawność nie może być przesłanką do podejmowania prób wartościowania życia człowieka. Godność człowieka, jego poszanowanie jest niezbywalnym prawem, ale też i jedną z największych wartości. Tak w swoim wystąpieniu mówiła JM Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.

 • Media o APS z okazji Jubileuszu 100-lecia Akademii
  W Roku Stulecia Akademii odbyło się wiele audycji radiowych, w których podkreślane były dokonania Marii Grzegorzewskiej oraz jej dorobek, z którego czerpiemy inspiracje. Rozmowy dotyczyły również sylwetek współczesnego pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, surdologa i oligofrenopedagoga. Jedno z ważniejszych pytań, na które poszukiwano odpowiedzi Mijający rok szczególnie ważny dla całej społeczności Akademii, to okazja do podsumowań i wielu wspomnień brzmiało „Jakie idee Marii Grzegorzewskiej wcielają w życie studenci?”.

 • Cykl filmów pt. „Jest człowiek”
  Z okazji Jubileuszu 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej powstał cykl filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, zrealizowanych przez Jakuba Dylewskiego i Ignacego Ciszewskiego pt. „Jest Człowiek”. W cyklu znalazły się trzy ekranizacje, zatytułowane: „Akceptacja”, „Partycypacja”, „Solidarność”. Tytuły te nie są przypadkowe – za skrótem APS kryje się bowiem wieloletnia tradycja w realizacji ważnych dla naszej misji wartości, które możemy odczytać jako
  A - akceptacja (film, 9:00)
  P - partycypacja (film, 7:11)
  S - solidarność (film, 7:44)

  Zachęcamy do obejrzenia filmów na naszym kanale YT @apswarszawa.

  Transmisja >>

  Patronat honorowy obchodów 100-lecia Akademii: 
  logo UNICEF

 

Listy gratulacyjne:

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 25-11-2022