Seminarium projektu I_AM podczas Międzynarodowego Festiwalu Animacji Animasyros

Aktualizacja: 03-10-2022

Podczas dorocznego festiwalu animacji w Grecji odbyło się seminarium poświęcone edukacji włączającej oraz prezentacja zwycięskich animacji dotyczących bycia razem w różnorodności.

Na pięknej greckiej wyspie Syros, 20 września 2022 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Animacji Animasyros odbył się I_AM Day, którego ważnym elementem było seminarium poświęcone edukacji włączającej.

Zdjęcie identyfikatorów z nazwiskami uczestniczek z PolskiW wydarzeniu brały udział przedstawicielki z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Realizatorki I_AM project z ramienia APS: dr Lidia Zabłocka-Żytka, dr Dominka Wiśniewska z Instytutu Psychologii APS reprezentująca także niemogącą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu dr Katarzynę Smolińską z Instytutu Pedagogiki oraz dr Małgorzata Woźniak-Prus z Wydziału Psychologii UW opowiedziały o wsparciu specjalistów w realizacji edukacji włączającej. Gość specjalny - dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS, Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji zaprezentowała natomiast wykład, podczas którego poddała refleksji trudności związane z edukacją włączającą oraz zachęciła do myślenia o przyszłości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oprócz wystąpień poświęconych edukacji włączającej zaprezentowano także zwycięskie animacje w konkursie organizowanym w ramach projektu I_AM. Przewodniczącym jury był dr hab. Stefan Paruch, prof. APS, Dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej. Każde z państw realizujących projekt - Cypr, Grecja, Polska, Węgry - miało swojego reprezentanta. Z Polski były to nauczycielka Hanna Romanyk z uczennicą Oksaną Żytką z Międzyszkolnego Punktu Nauczania Mniejszości Ukraińskiej przy SP 221 w Warszawie z filmikiem pt. "Let’s read together". 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 26-09-2022