Seminarium Online "Hate Speech and Negative Discourses"

Aktualizacja: 02-08-2023

Dołącz do nas 20.09.2023 r. na seminarium w języku angielskim, poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji, zwalczaniu mowy nienawiści i negatywnych dyskursów skierowanych przeciwko mniejszościom, a także ich wpływowi na dzieci.

Logotyp Children's Rights European Academic Network

Seminarium organizowane jest we współpracy z Children's Rights European Academic Network (CREAN), siecią europejskich instytucji szkolnictwa wyższego, wspierającą rozwój edukacji, badań i działań informacyjnych.

Seminarium posłuży jako punkt kulminacyjny dla początkujących naukowców uczestniczących w Międzynarodowej Szkole Letniej UNESCO Katedry im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej.

Będzie to okazja do zaprezentowania wyników swoich badań przeprowadzonych podczas Szkoły Letniej.

Więcej informacji na temat seminarium można znaleźć pod linkiem -->>

Wstęp wolny

Organizator/Współorganizator:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Children’s Rights European Academic Network (CREAN)

Kontakt do organizatorów:

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, dalsze informacje wkrótce.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 01-08-2023