Seminarium Naukowe Sieci Akademickiej CREAN

Aktualizacja: 21-09-2023

Od kilkunastu lat Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest członkinią sieci trzydziestu uczelni europejskich specjalizujących się w dobrostanie i prawach dziecka Children’s Rights European Academic Network (CREAN).

Przedstawiciele CREAN z biura zarządu na Uniwersytecie Genewskim w Szwajcarii zorganizowali dzisiaj z Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej specjalne seminarium naukowe pt. “Mowa nienawiści i negatywne dyskursy”. W oryginale: The Hate Speech and the Negative Discourses. Podczas seminarium uczestnicy i uczestniczki XVI międzynarodowej szkoły letniej Katedry UNESCO prezentują wstępne wyniki swoich badań naukowych nad językiem i dyskursem.

W programie dnia przewidziano specjalne wystąpienia gościa z Uniwersytetu Regina w Kanadzie, profesora Taiwo Afolabi o tematyce bezpośrednio związanej z projektem Empathy: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland, EU funded project: 101049389 CERV-2021-EQUAL; pt. "Theatre for cultural and religious diversity” (Teatr dla różnorodności kulturowej i religijnej).
Zaplanowano także projekcję filmu socjologiczno-antropologicznego w reżyserii Prof. Dr. Hermílio Santosa, poświęconego dzieciństwu w zagrożonych wykluczeniem dzielnicach biedy w Brazylii. Klipy z filmu >> 

Wśród zaproszonych ekspertów gościmy przedstawicieli partnerskich Katedr UNESCO należących do sieci UniTwin z Irlandii i USA, prof. Marka Brennan i prof. Pata Dolana. Są z nami również, między innymi, profesorowie wizytujący Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Profesor Darrick Smith z University of San Francisco w USA, Profesor Marthinus S. Condradie z Free State University w RPA oraz Profesor Seran Demiral reprezentująca uczelnie tureckie.

Szczegółowy program seminarium jest dostępny w wersji anglojęzycznej tutaj >> 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 20-09-2023