Rada Konsultacyjna ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności

Aktualizacja: 08-03-2023

Dnia 12.10.2021 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Uczestnictwo w Radzie jest działaniem o charakterze społecznym. W Radzie zasiadają osoby reprezentujące wiele niezwykle ważnych instytucji, którym bliskie są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030.

Podczas posiedzenia wybrano gremialnie przewodniczącą i wiceprzewodniczące Rady:
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Rady;
Dr Agnieszka Wrońska, Wiceprzewodnicząca;
Katarzyno Dubno, Wiceprzewodnicząca.

W skład Rady wchodzą także
 
    •    Michael Dembiński, Chief Advisor, BPCC British Polish Chamber of Commerce; 
    •    dr Alicja Jagielska-Burduk, Sekretarz Generalna Polski Komitet ds. UNESCO; 
    •    Marek Krupiński Dyrektor Generalny UNICEF Polska;
    •    Małgorzata Połowniak-Dąbrowska, Manager Projektów Edukacyjnych, UNICEF Polska;  
    •    Tadeusz Wojciechowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+;  
    •    Dr Paweł Trzciński, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota; 
    •    Dr Marcin Zakrzewski, Dyrektor Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota;  
    •    Mateusz Prucnal, Prezes Fundacji Fundacja "Inspirator";  
    •    Karolina Zdrodowska, Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, Urząd m.st. Warszawy
    •    Katarzyna Teter, Bank Santander;
    •    Izabela Kowalczyk-Dudek, Polityka;

Rada Konsultacyjna ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności uczelni została powołana w związku z wizją rozwoju APS jako nowoczesnej, odpowiedzialnej społecznie Uczelni, rozwijanej w sposób innowacyjny, zrównoważony i trwały, oparty na  zasadach sprawiedliwości społecznej, poszanowania praw człowieka, promowania inkluzji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Społeczną odpowiedzialność rozumiemy jako branie odpowiedzialności za własne decyzje oraz ich wpływ na społeczeństwo i środowisko. Dążenie do tworzenia środowiska społecznie odpowiedzialnego wewnątrz i na zewnątrz Uczelni realizujemy przez wymianę dobrych praktyk i inspirowanie do społecznie odpowiedzialnych działań. Kształcąc kadry przyszłości, w zawodach zaufania społecznego kładziemy nacisk na wymiar etyczny, odpowiedzialność wobec człowieka, społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego w kontekście lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  


Rada będzie posiadać głos doradczy dla Kolegium Rektorskiego. Będzie inicjatorem działań na rzecz współpracy z otoczeniem. Będzie formułować wnioski, rekomendacje, kierować apele, doradzać w zakresie działań rozwojowych, promocyjnych, działań na rzecz współpracy. Rada będzie w miarę swoich możliwości, aktywnie poszukiwać strategicznych inicjatyw zw. z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju, poszukiwać rozwiązań naprawczych w obszarach wymagających działań interwencyjnych. Rada będzie współpracować z Radą ds. Dostępności Uczelni, jako integralnego elementu zrównoważonego rozwoju oraz innymi interesariuszami. Uczestnictwo w Radzie wiąże się z koniecznością zachowania wysokich standardów etycznych obowiązujących w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Zdjęcie Rady

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 12-10-2021