Przypominamy o Konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej

Aktualizacja: 06-09-2023

Tylko do 22 września 2023 r. do godz. 23:59:59 można zgłaszać prace do Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VII.

Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej. Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł.

Informacje na temat Konkursu w załączonych plikach poniżej.

[źródło: pts.org.pl]

Ogłoszenie o konkursie >>

Regulamin konkursu >>

Załącznik nr 1 do regulaminu >>

Załącznik nr 2 do regulaminu >>

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: konkurstarkowskiej@pts.org.pl

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 06-09-2023