Przegląd OSPAR 2023 - zaproszenie

Aktualizacja: 15-11-2023

Zapraszamy zainteresowane placówki do wzięcia udziału w XXVI Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR 2023”.

Impreza organizowana nieprzerwanie w Akademii od 1996 roku ma na celu pozytywną integrację pomiędzy społecznością placówek studentami oraz kadrą naukową. Jest przeglądem twórczości artystycznej (wokalnej, muzycznej, tanecznej, kabaretowej, dramy, itp.) solistów i zespołów z placówek i ośrodków wsparcia, w tym edukacji włączającej, integracyjnych, specjalnych, opiekuńczych, pieczy zastępczej, wychowawczych oraz zakładów poprawczych (nie przyjmujemy zgłoszeń osób indywidualnych).

Przegląd OSPAR w roku 2023 odbywać się będzie w okresie listopad - grudzień.

Formuła imprezy:

W bieżącym roku impreza jest organizowana w nowej formule - odbędzie się w dwóch etapach:

  • I etap - eliminacje (nadesłanie nagrania multimedialnego z placówki, wraz z kartą zgłoszenia,
    w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) - na adres: ospar@aps.edu.pl
  • II etap - koncert finałowy z udziałem około 5 zespołów w dniu 6 grudnia 2023 r. w murach Akademii,
    ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa

W celu przesłania nagrania występu Państwa placówki do oceny i decyzji Jury - polecamy aplikację:
We transfer        [Możliwe nagranie do 2GB]

Do przeglądu konkursowego można zgłosić wyłącznie nowe opracowania sceniczne, tj. nie prezentowane dotychczas w ramach Sceny OSPAR.

Placówka zgłaszająca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kwestie zgodności z wymogami prawa autorskiego i praw pokrewnych zgłoszonych nagrań prezentacji scenicznych. Zgłoszenie jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu OSPAR, klauzul RODO i zgodą na prezentację wizerunku zgłoszonych uczestników.

Jury OSPAR w terminie 15-20 listopada podejmie decyzje o zakwalifikowaniu wybranych prezentacji scenicznych z placówek do koncertu finałowego i poinformuje o niej zainteresowanych do dnia 23 listopada.

Dyrektor Inicjatywy OSPAR
dr Mieczysław Sędzicki


Kontakt organizacyjny

tel.: 605-175-690, e-mail: ospar@aps.edu.pl

strona internetowa OSPAR >>

Załączniki:

XXVI OSPAR - karta zgłoszenia placówki – 2023 >>

Zgoda na wizerunek i dane osobowe wg RODO - XXVI OSPAR 2023 >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 26-10-2023