Projekt "Młodzież jako badacze"

Aktualizacja: 12-04-2024

Od końca września 2023 roku do lutego 2024 realizowaliśmy projekt "Młodzież jako badacze" z uczniami II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, pochodzącymi z Ukrainy i Białorusi.

Projekt, skierowany był do młodzieży uchodźczej w wieku 14-25 lat, koordynowany przez doktoranta Penn State University Jamison Malcolm. W Polsce projektem kierowała dr Ewa Dąbrowa we współpracy z Marią Czubak. Realizację projektu wsparli również Katarzyna Soszyńska oraz studenci: Grażyna Braun, Marta Pawłowska i Huber Wróblewski.

W projekcie uczestniczyły zespoły z Penn State University (Pensylwania, USA), Uniwersytetu Leibniza (Hannover, Niemcy), Uniwersytetu Galway (Galway, Irlandia) i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa, Polska). Dodatkowo w działania była zaangażowana Ukraińska Organizacja Młodzieży Kościoła św. Barnaby w Londynie w Anglii.

Projekt opierał się na programie badań w nurcie partycypacyjnym dla młodzieży (YPAR) pod nazwą „Młodzież jako badacze (YAR)”. W ramach programu młodzież realizowała własne projekty i kierowała wszystkimi etapami badań. Program "Youth As Researchers" został po raz pierwszy opracowany przez naukowców z Uniwersytetu w Galway i Penn State. Jego celem było budowanie uczestnictwa, poczucia sprawstwa i zaangażowania oraz kompetencji badawczych.

Efekty projektu zostały zaprezentowane 22 marca 2024 r. podczas konferencji "Supporting the social inclusion of children and young people with intellectual and developmental disabilities" oraz innych wydarzeń naukowych.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 12-04-2024