Program dni adaptacyjnych i szkoleń z zakresu edukacji zdalnej

Aktualizacja: 27-09-2022

Zapraszamy Kandydatów i Kandydatki na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej roku akademickim 2022/2023 do udziału w dniach adaptacyjnych.

Drogie Kandydatki i Drodzy Kandydaci zapraszamy Was do udziału w dniach adaptacyjnych. Prosimy pamiętajcie, że udział w dniach adaptacyjnych jest obowiązkowy dla wszystkich przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Poniżej prezentujemy terminy, miejsca oraz szczegółowy program.


Studia stacjonarne:
I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich


Termin:
30 września 2022 (piątek)
Miejsce: APS ul. Szczęśliwicka 40; budynek C: parter aula A oraz I piętro aula C
Porządek zajmowania miejsc w poszczególnych aulach

 • Aula A (parter) – kierunki studiów: psychologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, socjologia
 • Aula A (parter) lub C (I piętro) – kierunki studiów: pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna
 • Aula C (I piętro) – kierunki studiów: pedagogika, pedagogika zdolności i informatyki, logopedia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna


Program dnia adaptacyjnego

9:00-9:30

 • Informacje dotyczące funkcjonowania i jakości kształcenia w Akademii

9:30-10:00

 • Wprowadzenie do kształcenia zdalnego (korzystanie z pakietu Office 365, platforma e-learningowa)

10:00-10:45

 • Informacje Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Informacje Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Szkolenie biblioteczne

10:45-12:30

 • Szkolenie z zakresu praw autorskich
 • Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studentów
 • Szkolenie z BHP

UWAGA: Obecność jest obowiązkowa. Po zakończeniu spotkania studenci mogą odbierać legitymacje.


17:00

Spotkanie w aplikacji Teams studentów kierunku z dyrekcją Instytutu i doradcami studentów - prezentacja kierunku i Instytutu odpowiedzialnego za kierunek oraz doradców studentów

 

Studia niestacjonarne
I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

Termin: 1 października 2022 (sobota)
Miejsce: APS ul. Szczęśliwicka 40; budynek C: I piętro aula C

Program dnia adaptacyjnego

8:00-8:30

 • Informacje dotyczące funkcjonowania i jakości kształcenia w Akademii
 • Prezentacja kierunku i Instytutu odpowiedzialnego za kierunek oraz doradców studentów

8:30-9:00

 • Wprowadzenie do kształcenia zdalnego (korzystanie z pakietu Office 365, platforma e-learningowa)

9:00-9:45

 • Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studentów
 • Informacje Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Szkolenie biblioteczne

9:45-11:00

 • Szkolenie z zakresu praw autorskich
 • Szkolenie z BHP

UWAGA: Obecność jest obowiązkowa. Po zakończeniu spotkania studenci mogą odbierać legitymacje.

 

Dzień adaptacyjny i szkolenie z BHP
Studia stacjonarne i niestacjonarne: I rok studiów drugiego stopnia


Termin:
30 września 2022 (piątek), godzina 18.00
Miejsce: spotkanie w aplikacji Teams

18:00-19:00

 • Informacje dotyczące funkcjonowania i jakości kształcenia w Akademii
 • Informacje dotyczące kształcenia zdalnego w Akademii
 • Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studentów
 • Szkolenie z BHP

Link do spotkania

UWAGA: Obecność w MTeams obowiązkowa.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 21-09-2022