Prawda w naukach społecznych

Aktualizacja: 27-09-2021

Szkoła Doktorska APS zaprasza na wykład "Prawda w naukach społecznych" prof. dr. hab. Tomasza Szkudlarka kierownika Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład i dyskusja odbędą się 18 czerwca br. Początek o godz. 10:30.

 

Wykład i dyskusja, na które Państwa serdecznie zapraszamy w imieniu Profesora oraz Szkoły Doktorskiej APS odbędą się w ramach konwersatoryjnych wykładów otwartych i seminarium dla doktorantów w Szkole Doktorskiej APS. Spotkanie jest całkowicie otwarte dla każdej zainteresowanej tematyką osoby. Po wykładzie i dyskusji poprowadzone zostaną warsztaty dla doktorantów i doktorantek, ewentualnie dla magistrantów planujących w przyszłości pracę naukową.

Prof. dr Tomasz Szkudlarek: Po przybliżeniu podstawowych koncepcji prawdy w filozofii (klasyczna, koherencyjna, pragmatyczna oraz teoria krytyczna) i po przypomnieniu podstaw orientacji pozytywistycznej (scjentyzm), przypomnę ideę „przełomu antypozytywistycznego” i uznanie „podwojnej metryki” (Ossowski) nauk społecznych. Te podstawowe orientacje mają charakter ogólny i historyczny. W drugiej części, konwersatoryjnej, podejmiemy kwestie bardziej szczegółowe, których dobór zależeć będzie od przebiegu rozmowy, na przykład: ideał bezstronności vs. społeczne role nauki (ekonomia, polityka, etyka, rola ideologii); narastająca złożoność kryteriów trafności (validity) badań; problem granic między nauką i nie-nauką w badaniach jakościowych i wynikające z tego szanse (np. otwarcie na to, co jednostkowe czy marginalne; badania partycypacyjne; interwencje artystyczne jako krytyka i pedagogika społeczna, itp) i zagrożenia („populizm naukowy” – płaska ziemia, szczepionki etc.).

 

Prof. dr Tomasz Szkudlarek – zajmuje się teorią i filozofią wychowania, studiami nad relacjami między edukacją, polityką i przeobrażeniami kulturowymi. Kierownik kilkunastu indywidualnych i zespołowych projektów badawczych finansowanych przez  KBN, MNiSzW, i NCN i ośrodki międzynarodowe, m.in. z zakresu badań nad  postmodernizmem i postkolonializmem w edukacji, pedagogiką krytyczną, badań nad dyskursem (dykursywna konstrukcja podmiotu, rola retoryki  w teoriach i politykach oświatowych), badań  nad szkolnictwem wyższym i innych. Artykuły Profesora ukazują się m.in. w "Studies in Philosophy of Education", a publikacje książkowe to m.in. "Rożnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza" (red.), "Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu", "The Problem of Freedom in Postmodern Education", "Media: Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu", "Kultura, tożsamość i edukacja (ze Zbyszko Melosikiem, "przetłumaczona i wydana także w Rosji),  Education ad the Political: new teoretical articulations" (red.) i ostatnia książka "On the Politics of Educaitonal Theory:  Rhetorics, Theoretical Ambiguity and the Construction of Society" (Routledge 2017).

 

Informacje organizacyjne

  • Termin: 10:30-12:00 - wykład dla wszystkich; 12:00-12:30 dyskusja dla wszystkich; 13:00-14:00 spotkanie z doktorantkami i doktorantami
  • Miejsce: Spotkanie za pośrednictwem ZOOM
  • Zapisy: na stronie - www.zapisy.aps.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 29-05-2020