Porozumienie między Uniwersytetem w Reginie, a Katedrą UNESCO

Aktualizacja: 03-10-2023

Nowe porozumienie między Centrum Teatru Zaangażowanego Społecznie Uniwersytetu w Reginie (Kanada), a Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej.

Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej podczas obrad 27.09.2023 r. wydał zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Centrum Teatru Zaangażowanego Społecznie Uniwersytetu w Reginie, a Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Porozumienie to ma na celu nawiązanie współpracy w różnych obszarach związanych m.in. z działalnością kulturalną, edukacyjną i badawczą.

Podczas wizyty w Warszawie, Dyrektor Centrum, Dr Taiwo Afolabi podpisał porozumienie w imieniu Centrum i stwierdził, że:„Porozumienie między Centrum Teatru Zaangażowanego Społecznie Uniwersytetu w Reginie a Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest strategicznym sposobem na stworzenie partnerstwa, które wzbogaci obie instytucje. Naszym celem jest promowanie współpracy między obiema instytucjami, aby zachęcić do bezpośredniego kontaktu i współpracy między naszymi studentami, wykładowcami, badaczami i społecznościami. Przykładem tego jest udział dwóch doktorantów URegina w XVI Międzynarodowej Szkole Letniej UNESCO. Ponadto, porozumienie będzie okazją do zastanowienia się nad sposobami wzmocnienia wysiłków badawczych prowadzonych przez Kanadyjską Katedrę Badań nad Teatrem Zaangażowanym Społecznie oraz Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej. Obie strony pragną rozwijać ducha wspólnej współpracy i budować długoterminowe relacje z korzyścią dla naszych instytucji".

"To był zaszczyt gościć dr Taiwo Afolabi, dyrektora Centrum Teatru Zaangażowanego Społecznie (Uniwersytet w Reginie) na naszej uczelni i wymienić się naszymi wizjami bardziej inkluzywnych działań, opartych na sprawiedliwości społecznej. Misją naszej instytucji i Katedry UNESCO jest promowanie wysokiej jakości edukacji na rzecz włączenia społecznego, praw człowieka oraz partycypacji dzieci i młodzieży. Niniejsze memorandum jest ucieleśnieniem zasad globalnego obywatelstwa, mających na celu budowanie bardziej refleksyjnych i inkluzywnych społeczeństw. Jesteśmy przekonani, że interdyscyplinarny charakter naszej współpracy pomoże nam zarówno wzmocnić przyszłe projekty, jak i kreatywne rozwiązania w naszych społecznościach akademickich i poza nimi".
- entuzjastycznie wypowiedziała się prof. Anna Odrowąż-Coates, Prorektor ds. Rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Kuratorka Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 03-10-2023