Ogród nauki - w formule zdalnego seminarium

Aktualizacja: 27-09-2021

Zapraszamy pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej do „Ogrodu nauki” na pierwsze w bieżącym roku akademickim wydarzenie pt. "Postępowania habilitacyjne i profesorskie bez tajemnic", które odbędzie się 23 października 2020 r. (piątek) w godz.  11.00 - 13.00. Wydarzenie zrealizowane zostanie w formule zdalnego seminarium, zorganizowanego za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Gościem i jednocześnie prelegentem będzie prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, wybitny naukowiec i pedagog, wieloletni członek Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, doświadczony w zakresie postępowań awansowych.

Osoby, które chciałyby zgłosić pytania dotyczące tematyki seminarium, zwłaszcza pytania wymagające odniesienia się do szczegółowych przepisów prawnych, proszone są o przesłanie ich na adres eduda@aps.edu.pl do dnia 18 października 2020 r.

Link do spotkania został udostępniony dyrektorom poszczególnych Instytutów.

Licząc na aktywny udział w wydarzeniu, łączymy serdecznie pozdrowienia

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr hab. Danuta Uryga prof. APS
oraz
dr inż. Ewa Duda    

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 13-10-2020