Nowy grant finansowany przez MEiN

Aktualizacja: 18-10-2023

Projekt "Latająca szkoła praktyk", którego kierowniczką jest Pani dr Agnieszka Koterwas otrzymał grant przyznany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II.

Wysokość grantu wynosi prawie 1 000 000 złotych. 

Cel projektu: 

Celem projektu jest budowanie partnerstwa na rzecz podnoszenia jakości edukacji między uczelniami wyższymi i placówkami edukacyjnymi poprzez wizyty studyjne nauczycieli akademickich i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w wybranych, innowacyjnych publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w Polsce. Projekt zasadza się na aktywności łączącej środowisko akademickie (nauczycieli akademickich i studentów) oraz środowisko nauczycieli praktyków, gdyż umożliwia bezpośrednią wymianę doświadczeń, zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 18-10-2023