Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Aktualizacja: 27-09-2021

Edukacja a współczesne wyzwania wielokulturowego świata – perspektywa interdyscyplinarna

21-22 stycznia 2021


Współczesny świat jest pełen różnorodnych, zaskakujących wydarzeń, powstających w wyniku dynamicznych zderzeń, często ze swej natury sprzecznych. Człowiek, osadzony w świecie różnych systemów aksjologicznych i dyskursów, staje się uczestnikiem gry racji i przekonań, które utrudniają dialog i mogą być źródłem konfliktów. W tej perspektywie kluczowe pytanie dotyczy roli edukacji w przygotowaniu ludzi do życia w wielokulturowym świecie, naznaczonym nowymi możliwościami i wyzwaniami. Odpowiedź wymaga szerokiego spojrzenia, co wiąże się z koniecznością przyjęcia perspektywy interdyscyplinarnej.

Głównym celem konferencji jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni naukowej do podjęcia szerokiej debaty na temat edukacji w kontekście wyzwań wielokulturowego świata.

Termin: 21-22 stycznia 2021 

Organizator: Zakład Podstaw Pedagogiki/Instytut Pedagogiki/Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka

ZGŁOSZENIA: https://konferencje.aps.edu.pl/edukacjawobecwyzwan/zgloszenie.html


Osoby do kontaktu:

Dr Marcin Szostakowski - mszostakowski@aps.edu.pl

Mgr Dagmara Kostrzewska - dkD4@aps.edu.pl

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 27-08-2020