Księga kondolencyjna Profesora Adama Frączka

Aktualizacja: 27-09-2021

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 18 października 2020 r. zmarł były Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - prof. dr hab. Adam Frączek.

 

Praca na rzecz Akademii Pedagogiki Specjalnej była dziełem życia Profesora Adama Frączka. Od zorganizowania w 1972 roku w ówczesnym Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zakładu Psychologii, poprzez przekształcenie go w Instytut Psychologii APS, utworzenie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, aż do objęcia na czas trzech kadencji najwyższej funkcji Rektora tej Uczelni i doprowadzenie jej do pełnego statusu akademickiego. W trakcie swojej bytności na Uczelni kierował niezliczoną liczbą prac magisterskich, doktorskich, badawczych. Działał w polskich i międzynarodowych Towarzystwach Naukowych, Społecznych i Wydawnictwach. Starał się wprowadzać Akademię, jej pracowników i studentów w europejski świat nauki.

Po zakończeniu okresu zarządzania Uczelnią Profesor Adam Frączek został w Akademii Kuratorem Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka. Kierował tą Katedrą aż do zasłużonej emerytury.

Nie da się wymienić wszystkich, a nawet większości zasług Profesora Adama Frączka w obszarze nauki, działań organizacyjnych i edukacyjnych. Zasługi te były wielokrotnie zauważane i doceniane . Wyrazem tego są odznaczenia i dyplomy honorowe: Odznaczenie Zasłużony dla Kultury Fizycznej (1978), Złoty Krzyż Zasługi (1979), Medal im. Marii Grzegorzewskiej (2004), Dyplom Przyjaciel Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2005), Dyplom Uśmiech za Uśmiech Pro Publico Bono (2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Odznaczenie Zasłużony dla Warszawy (2008), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Dla społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej był Mentorem, Mistrzem, Szefem - a nade wszystko naszym Przyjacielem. 

 

W związku z napływającymi do nas kondolencjami i z uwagi na ograniczenia pandemiczne uniemożliwiające udział w pogrzebie wszystkim, którzy chcieliby pożegnać Profesora, zachęcamy do złożenia wyrazów współczucia, podzielenia się wspomnieniami o Profesorze w pamiątkowej Księdze kondolencyjnej.

 

NON OMNIS MORIAR
POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI

 

 

Biogram Profesora Adama S. Frączka >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 21-10-2020