Konkurs im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej - Edycja VII

Aktualizacja: 26-05-2023

Zapraszamy do udziału w VII Edycji Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Prace należy przesyłać do 22 września 2023 r.

Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

Pracę konkursową wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres
konkurstarkowskiej@pts.org.pl do dnia 22 września 2023 r. do godz. 23:59:59.

Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Informacje na temat Konkursu w załączonych plikach poniżej.

[źródło: pts.org.pl]

Ogłoszenie o konkursie >>

Regulamin konkursu >>

Załącznik nr 1 do regulaminu >>

Załącznik nr 2 do regulaminu >>

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: konkurstarkowskiej@pts.org.pl

plakat informujący o VII Edycji Konkursu im. Prof. E. Tarkowskiej

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 26-05-2023