Konferencja "Trajektorie rozwoju zdolności"

Aktualizacja: 08-09-2023

W dniach 14-15 września w murach Akademii odbędzie się konferencja pt. "Trajektorie rozwoju zdolności", organizowana przez Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości.

Zdolności i twórczość są interesującymi i ciągle aktualnymi obszarami analiz teoretycznych, dociekań badawczych i działań praktycznych.   

Dobrym miejscem do dzielenia się doświadczeniami i osiągnięciami jest konferencja, podczas której tworzy się przestrzeń do dyskusji naukowców z różnych środowisk akademickich.   

Obrady konferencji dotykać będą tematów, które związane są z odkrywaniem, rozwojem zdolności (w tym twórczych) oraz drogami prowadzącymi do sukcesów lub przyczynami ich braku. Proponujemy, by tematyka obrad w sekcjach koncentrowała się wokół:  

  • zdolności: dziecka, ucznia, osoby dorosłej – uwarunkowań ich rozpoznawania i rozwoju, w tym motywatorów i inhibitorów rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i psychospołecznych 
  • zdolności twórczych jako warunku niezbędnego do budowania wybitnych osiągnięć 
  • zdolności kierunkowych, w szczególności poza szkolnych, nietypowych, związanych z urzeczywistnianiem pasji  
  • form wspierania rozwoju zdolności kierunkowych, w szczególności zajęć pozalekcyjnych, stypendiów, ośrodków nauki, sztuki i sportu 
  • koncepcji metodologicznych związanych z realizacją badań w obszarze zdolności i twórczości
  • oraz innych, nowych, unikatowych obszarów badawczych zaproponowanych przez prelegentów 

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji >>

Patronat honorowy:

Rektor APS, dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

Patronat merytoryczny:

E-mentor

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 08-09-2023