Koalicje pamięci. Dworek Milusin 1956-2000

Aktualizacja: 14-04-2023

Promocja książki dr Beaty Nessel-Łukasik - wydarzenie odbędzie się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w dniu 1 kwietnia o godzinie 16:00.

Rozmowa wokół książki "Koalicje pamięci. Dworek „Milusin” 1956-2000" dr Beaty Nessel-Łukasik, będącej analizą lokalnej pamięci historycznej i społecznego dialogu, który na jej bazie toczy się w Sulejówku, zwłaszcza od chwili narodzenia się idei Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

„Nasz” jest Marszałek, „nasz” jest „Milusin” – to z pewnością. Ale czy działające w Sulejówku Muzeum dla tamtejszej społeczności również jest już „nasze”?

Kliknij, aby przeczytać więcej >>>

Informacje organizacyjne:

  • Kiedy: 1 kwietnia 2023 r.
  • Godzina: 16:00
  • Gdzie: Salonik Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
  • Wstęp wolny

Recenzje publikacji

„Monografia ta jest niezwykle oryginalna i nowatorska nie tylko pod względem czysto naukowym i historyczno-antropologiczno-socjologicznym. Jest rzadkim połączeniem badania naukowego z praktyką. Stara się bowiem pokazać, jak muzea, instytucje, które rzadko są centrum lokalnego życia, mogą oddziaływać na najbliższe otoczenie, jak powinny odpowiadać na zapotrzebowania mieszkańców, jakie warunki spełniać. Choć jest studium tylko jednego przypadku, jest o wiele bardziej uniwersalną pracą, która może być inspiracją dla innych tego typu muzeów w całej Polsce” (fragment recenzji prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

„Oceny merytoryczne prac naukowych z zasady w większym lub mniejszym stopniu są odpowiedziami na pytanie o to, co nowego dana praca wnosi do istniejącego stanu badań. W wypadku recenzowanej książki odpowiedzieć można tylko jedno – bardzo dużo. W znanym mi piśmiennictwie pamięcioznawczym nie ma nic podobnego. Problematyka podjęta przez p. Beatę Nessel-Łukasik stanowi całkowite nowum” (fragment recenzji prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN)

Koalicje pamięci. Dworek Milusin 1956-2000 promocja książki dr Beaty Nessel-Łukasik

Publikacja została wydana w ramach programu „Doskonała Nauka” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 17-03-2023