„Koalicje pamięci. Dworek „Milusin” 1956-2000” - E-book

Aktualizacja: 27-07-2023

E-book monografii „Koalicje pamięci. Dworek „Milusin” 1956-2000” autorstwa dr Beaty Nessel-Łukasik jest już dostępny online.

Książka ukazała się w ramach serii „Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości” nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar (t. 15).

Kliknij, aby pobrać książkę w wersji e-book >>

Publikacja stanowi przykład nowatorskiego ujęcie problematyki z zakresu interdyscyplinarnych badań pamięci. Dlatego głównymi bohaterami tej książki jest miejsce pamięci, dworek „Milusin” oraz grupa ludzi, którzy w latach 1956-2000 uczęszczali do Miejskiego Przedszkola nr 1 mieszczącego się w dawnym domu Piłsudskich. Chociaż jest to klasyczne studium przypadku oparte na metodologii historii mówionej i badań pamięci indywidualnej koncepcja książki ma bardzo oryginalny charakter. Stawiając pytanie o to, co wpłynęło na wytworzenie się więzi społecznych i zbudowanie relacji pomiędzy konkretnym miejscem pamięci a określoną grupą nosicieli pamięci autorka szuka odpowiedzi stosując wciąż sporadycznie spotykane połączenie badania naukowego z praktyką. Dzięki temu udaje jej się w pełni pokazać, jak instytucje, które rzadko są centrum lokalnego życia, mogą oddziaływać na najbliższe otoczenie na wielu różnych płaszczyznach życia społecznego.

dr Beata Nessel-Łukasik, socjolożka i historyczka sztuki, stypendystka MKiDN, współautorka koncepcji muzeum relacyjnego oraz monografii „Publiczność (w) muzeum”. Autorka tekstów publikowanych m.in. na łamach: "Muzealnictwa", „Kultury i społeczeństwa”, „Kultury współczesnej”, „Zarządzania kulturą”. Członkini redakcji rocznika naukowego "Muzealnictwo", artystyczno-badawczej Grupy Celowej i Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka, w ramach którego współtworzy Archiwum Społeczne Sulejówka.

Publikacja została wydana w ramach programu „Doskonała Nauka” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 27-07-2023