Katalog dobrych praktyk

Aktualizacja: 27-10-2023

Z przyjemnością informujemy, że Akademia jest koordynatorem powstania "Katalogu dobrych praktyk uczelni w obszarach ESG" 2023.

"Dobre praktyki społecznej odpowiedzialności uczelni przypisano w niniejszym Katalogu do obszarów zrównoważonego rozwoju: obszaru środowiska naturalnego (environmental, E), obszaru społecznego (social, S) oraz obszaru ładu organizacyjnego (governance, G). Te trzy obszary to komponenty tzw. ESG, stosowanego w przestrzeni odpowiedzialnego biznesu" (Odrowąż-Coates, s. 19).

Grupa Robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
w celu zebrania dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni za rok 2022 przygotowały kwestionariusz ankiety online, który został rozesłany do władz uczelni.

Władze uczelni zadecydowały o uczestnictwie w tej edycji katalogu i wyznaczyły osobę odpowiedzialną
za wprowadzenie danych. Dane te zostają niniejszym opublikowane w tym, czwartym już z serii, katalogu dobrych praktyk. Z uwagi na obecność pytań otwartych, stanowiących jakościową część badań, kwestionariusz ankiety online można traktować jako narzędzie dla metody wywiadu online – CAWI (computer assisted web interviews).

Badania przeprowadzono w marcu 2023 roku, korzystając z platformy online autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W tym wydaniu katalogu dobrych praktyk uczelni, dane badawcze opracował interdyscyplinarny zespół naukowców z 7 uczelni zrzeszonych w Grupie Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, pod przewodnictwem Prorektor ds. Rozwoju Prof. dr hab. Anny Odrowąż-Coates z naszej Akademii. W skład zespołu weszli (w kolejności alfabetycznej): Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Glen, Urszula Gołaszewska-Kaczan, Bogna Janik, Agnieszka Kamińska, Inna Khovrak, Krystyna Nizioł, Anna Odrowąż-Coates oraz Katarzyna Soszyńska.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 27-10-2023