Jak odblokować dostęp do konta e-mail APS

Aktualizacja: 20-12-2021

Studenci chcący odblokować dostęp do konta e-mail mogą wykonać to poprzez wysłanie wiadomości email do Działu Informatyczno Medialnego , Pracownicy chcący odblokować dostęp do konta e-mail mogą wykonać to poprzez sekretariat Instytutu

 

Pracownicy Akademii chcący odblokować dostęp do konta Office 365 proszeni są o przekazanie takiej prośby do sekretariatu swojego Instytutu. Sekretariaty po ustaleniu nowego jednorazowego hasła z DIM przekażą je zainteresowanemu pracownikowi.

Zalecamy wprowadzenie alternatywnego adresu email lub nr telefonu do ustawień usługi Office 365 w celu uzyskania możliwości samodzielnego resetu hasła

Studenci I roku otrzymują hasła do konta Office 365 APS na swój prywatny email podany w systemach w czasie rekrutacji.

W przypadku nie otrzymania maila od Microsoft z danymi dostępowymi do konta APS prosimy o sprawdzenie folderów spamu czy wiadomość nie zostałą zaklasyfikowana jako niechciana i zatrzymana przez system pocztowy. Jeśli nadal nie posiadamy ww. wiadomości przesyłąmy prośbę z adresu e-mail wpisanego do systemu rekrutacyjnego na adres informatycy@aps.edu.pl o wysłanie danych dostępowych do konta z podaniem imienia, nazwiska i nr legitymacji.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 18-03-2020