I Międzynarodowa, XVIII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna

Aktualizacja: 10-08-2023

Zapraszamy w dniach 2-3 grudnia 2023 r. do udziału w konferencji online poświęconej pamięci Profesor Haliny Mierzejewskiej pt.: „Wyzwania w logopedii – procesy diagnozowania i terapii”.

Cyklicznie organizowane ogólnopolskie konferencje logopedyczne wpisują się w ponad czterdziestoletnią tradycję działalności Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka. Po raz pierwszy organizujemy konferencję o charakterze międzynarodowym.

Zapraszamy do przesyłania abstraktów wystąpień i plakatów, które dotyczyć będą zarówno metodologii badań, jak i rozwiązań metodycznych w diagnozowaniu i terapii osób w każdym wieku z zaburzeniami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Zgłoszenia czynnego uczestnictwa w konferencji (wygłoszenia referatu, prezentacji plakatu) wraz z tematem i abstraktem (150-200 słów) przyjmujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30.09.2023.

Bierny udział w konferencji prosimy zgłaszać do 20.11.2023 również poprzez formularz zgłoszeniowy >>.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona.

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Członek honorowy Sekcji Logopedycznej TKJ,
 • dr Danuta Emiluta-Rozya, Kierownik Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Rozwoju Człowieka i Edukacji APS; Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ,
 • dr hab. Olga Jauer-Niworowska, Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW,
 • dr hab. Sławomir Śniatkowski, prof. APS, Członek Sekcji Logopedycznej TKJ

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • UW: dr Joanna Zawadka
 • APS: dr Izabela Więcek-Poborczyk, dr Dorota Lipiec, dr Agnieszka Jedlińska, dr Justyna Żulewska-Wrzosek, dr Agnieszka Jarzyńska-Bućko, dr Katarzyna Ita Bieńkowska, mgr Agata Mężyk, mgr Gabriela Lorens, mgr Łukasz Kowalczyk, mgr Kamil Jaros

Informacje organizacyjne

Opłata konferencyjna* dla uczestników czynnych wniesiona do 30.09.2023 wynosi 200 PLN, opłata wniesiona od 01.10.2023 do 15.11.2023 wynosi 250 PLN.

Opłata konferencyjna* dla uczestników biernych wniesiona do 30.09.2023 wynosi 250 PLN,
100 PLN dla studentów, opłata wniesiona od 01.10.2023 do 20.11.2023 wynosi 300 PLN, a 150 PLN dla studentów.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są zaproszeni goście, członkowie Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego oraz członkowie Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka.

Termin:

 • 2-3 grudnia 2023 roku w formie zdalnej
 • 02.12.2023 (sobota) – sesja w języku polskim
 • 03.12.2023 (niedziela) – sesja w języku angielskim

Organizatorzy:

 • Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

Osoba do kontaktu: dr Danuta Emiluta-Rozya, emiluta@aps.edu.pl

Konferencja-ogłoszenie >>

plakat informacyjny o konferencji oline

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 10-08-2023