Gratulacje dla dr hab. Ireny Pospiszyl, prof. APS

Aktualizacja: 22-05-2023

Profesor Irena Pospiszyl została Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „PATRONAT”.

20 maja 2023 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Warszawie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia, podczas którego dokonano wyboru nowego Zarządu oraz poszczególnych organów Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania, po ukonstytuowaniu, na czele Zarządu Głównego stanęła dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS – Prezes Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat.

Składamy serdeczne gratulacje. 

Stowarzyszenie Penitencjarne ,,Patronat” jest organizacją społeczną, której nadrzędnym zadaniem jest niesienie różnorakich form pomocy osobom pozbawionym wolności, a zatem przebywającym w zakładach karnych, aresztach śledczych, jak i zwalnianym z zakładów karnych oraz ich rodzinom. Na przestrzeni ponad stuletniej działalności pod wpływem zmian i przeobrażeń ustrojowych, jak i obserwowanych zmieniających się potrzeb skazanych i ich rodzin zmieniał się charakter i sposób działania omawianej instytucji, jednak cel zawsze pozostawał i pozostaje ten sam: pomoc tym, którzy znaleźli się na marginesie wykluczenia społecznego, bez wsparcia i pomocy ze strony innych, oraz tym, którym grozi wykluczenie społeczne.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 22-05-2023