Głosowanie na projekty

Aktualizacja: 07-12-2023

Od dziś można głosować na projekty, które zostały wyłonione w ramach budżetu partycypacyjnego. Razem zmieniajmy naszą Akademię!

Do budżetu partycypacyjnego zgłoszonych zostało łącznie siedem projektów.  

Do głosowania zostały zakwalifikowane cztery projekty: 

  • Centrum gier planszowych - inicjatywa skierowana do Studentów i Pracowników Uczelni, oferująca nie tylko dostęp do bogatej kolekcji gier planszowych, ale również tworząca przyjazne miejsce do wspólnego spędzania czasu. Kluczowym elementem Centrum Gier Planszowych byłyby także turnieje, które pozwolą na rywalizację i rozwijanie umiejętności graczy. Te wydarzenia są nie tylko emocjonujące, ale także sprzyjają rozwojowi kreatywności oraz umiejętności interpersonalnych. Wspólna pasja do planszówek sprzyja budowaniu silnych więzi międzyludzkich. Nasza inicjatywa ma ogromny wpływ na atmosferę studencką, tworząc pozytywne miejsce do spędzania wolnego czasu, uczenia się i integrowania. Koordynacją wypożyczania gier oraz organizacją wydarzeń zająłby się Samorząd Studentów. Gry mogłyby znajdować się w Strefie Studenta lub w pokoju socjalnym. 
  • Otwarcie mini siłowni - otwarcie mini siłowni na naszej uczelni miałoby kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia studenckiego. Miejsce umożliwiłoby aktywne spędzanie czasu w dłuższych przerwach między zajęciami. Oferując własne małe centrum fitness, odciążylibyśmy również portfele studentów, którzy być może nie musieliby już kupować karnetów na siłownię poza akademią. Inicjatywa ma na celu promowanie zdrowia i aktywności fizycznej wśród studentów, tworząc bardziej zrównoważone i energiczne środowisko w naszym Kampusie. 
  • Naładuj (się)! - celem projektu jest stworzenie przestrzeni, w której cała społeczność uczelni będzie mogła naładować nie tylko telefon ekologicznym prądem z paneli fotowoltaicznych, wpisując się w zieloną transformację uczelni i smart campus, ale także naładować siebie pozytywną energią, dzięki sensorycznym roślinom posadzonym dookoła ławki solarnej, które zadbają o dobrostan psychiczny naszej społeczności. Zakątek ten pozwoli naszej społeczności czerpać prąd ze słońca do ładowania telefonów, dzięki czemu nasza społeczność będzie promować zachowania proekologiczne, oraz pozwoli zadbać o zdrowie psychiczne i chwilę relaksu w przestrzeniach wspólnych. Projekt dotyczy zakupu zielonej ławki solarnej ładującej telefony z energii słonecznej.  
  • BUK-zmiana - celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród osób studiujących i pracowniczek/pracowników Akademii przez stały, bezpośredni kontakt z książką, tworzenie więzi opartych na czytelnictwie i idei dzielenia się. Proponowane działania obejmują: stworzenie 3 ogólnodostępnych, otwartych przestrzeni czytelniczych z wygodnymi pufami i księgozbiorem nowości polskiej prozy i poezji oraz 5 regałów bookcrossingowych do wymiany książek używanych. W ten sposób wszyscy członkowie społeczności Akademii będą mieli możliwość sięgnięcia po książkę i okazję do chwili lektury w trakcie codziennego przemieszczania się w przestrzeni uczelni. Wierzymy w BUK-zmianę, czyli w książki zmieniające życie czytelników/czytelniczek, ale również społeczności, do których należą.

W wyniku głosowania wyłonione zostaną projekty o łącznej wartości 30 000 zł, które zostaną zrealizowane w 2024 roku.  

Kliknij, aby zagłosować >> 

UWAGA! Głosować można do 13 grudnia, do godz. 23:59

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 20 grudnia 2023 r.  

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone projekty. Celem Budżetu Partycypacyjnego jest budowanie więzi oraz wspieranie pomysłów społeczności akademickiej.   

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 06-12-2023